دو شنبه ۲ بهمن سال ۱۳۹۶

اخبار

با حکم وزیر کشور

سرپرست استانداری کردستان منصوب شد

وزیر کشور با صدور حکمی علیرضا آشناگر را به عنوان سرپرست استانداری کردستان منصوب کرد.
سرپرست استانداری کردستان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی علیرضا آشناگر معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری کردستان منصوب کرد.

در حکم علیرضا آشناگرا آمده است: به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری کردستان منصوب می نمایم؛ توفیق شما را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

عبدالرضا رحمانی فضلی
23 شهرویر 1396

برچسب ها