جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

با حکم وزیر کشور

سرپرست استانداری کردستان منصوب شد

وزیر کشور با صدور حکمی علیرضا آشناگر را به عنوان سرپرست استانداری کردستان منصوب کرد.
سرپرست استانداری کردستان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی علیرضا آشناگر معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری کردستان منصوب کرد.

در حکم علیرضا آشناگرا آمده است: به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری کردستان منصوب می نمایم؛ توفیق شما را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

عبدالرضا رحمانی فضلی
23 شهرویر 1396

برچسب ها