یک شنبه 6 بهمن سال 1398

اخبار اقتصادی و عمرانی

استاندار کردستان تاکید کرد:

سریال «سنجرخان» بایددر سطح و تراز فرهنگ مردم کردستان تولید شود

استاندار کردستان تاکید کرد سریال سنجر خان باید در سطح فرهنگ غنی و والای مردم کردستان تولید وعرضە شود.
سریال «سنجرخان» بایددر سطح و تراز فرهنگ مردم کردستان تولید شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دیدار با سید ضیا دُری کارگردان سریال سنجرخان با بیان اینکه این سریال برای مردم کردستان دارای اهمیت است گفت: معرفی چهرەهایی از مردم کُرد در سطح ملی کە در حفظ کشور و فرهنگ این مملکت موثر بودەاند بسیار مهم است.
وی شناساندن بزرگان کُرد بە دیگر هموطنان، معرفی فرهنگ و جاذبەهای گستردە استان را از جملە سیاست‌های ساخت این سریال ارزیابی کرد و گفت: متاسفانە جاذبەها و غنای فرهنگ کردستان برای مردم دیگر مناطق و خارج از کشور هنوز ناشناختە باقی ماندە است  و در این سریال می‌توان بسیاری از آن مفاهیم را از رسانە ملی معرفی کرد.
مرادنیا فرهنگ کردستان را مملو از زیبایی و دارای هنرمندان بزرگ و مطرح در سطح ملی و بین المللی خواند و اظهار داشت: در ساخت و تولید سریال سنجرخان ضروری است علاوە بر بهرەگیری از هنرمندان کُرد روح و غنای فرهنگ کُردی کاملا در آن مشخص و هویدا باشد بە نحوی کە کُردها با دیدن سریال کاملا با آن احساس همدلی و نزدیکی کنند.
وی اضافە کرد: در گذشتە کارهای ناهمگونی  انجام شدە است کە مخاطب با آن هیچگونە احساس قرابت و نزدیکی نمی‌کند، بنابراین ضرورت دارد برای خلق یک اثر ماندگار بە روح و اصالت فرهنگ کُردی توجە خاص صورت بگیرد.

 

تلاش خواهیم کرد سریال سنجر خان دربرگیرندە همە جوانب فرهنگی کردستان باشد

سید ضیاالدین دُری کارگردان سریال سنجر خان نیز در این دیدار گفت: سریال سنجر خان از اردیبهشت ماە وارد پیش تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکە در گذشتە کاری بە این حجم و پیچیدگی در استان انجام نشدە است تاکید کرد: ساخت این سریال بیش از نە ماە زمان خواهد برد و در ساخت آن بیش از ٦۰۰ نفر دخیل خواهند شد کە تجربە ارزشمندی برای هنرمندان جوان این دیار محسوب خواهد شد.
دُری زبان این سریال را فارسی و محل پخش آن را از شبکە سراسری بیان کرد و افزود: در مراحل بعدی سعی خواهد شد این سریال بە صورت زیرنویس و دوبلە شدە با زبان کُردی و قابل درک برای همە کُردها نیز اجرایی شود.
کارگردان سریال سنجرخان با اذعان بە اینکە مطالعات گستردەای در خصوص آداب و رسوم، زبان و فرهنگ کردستان انجام دادەام افزود: برای موسیقی این سریال تلاش می کنم از یک هنرمند بین المللی کُرد استفادە کنم.
دری ادامە داد: این سریال با کیفیت بسیار مطلوبی تولید خواهد شد، بە نحوی کە بتواند هزینەهای خود را دربیاورد و سرمایەای برای تولید آثار بعدی در کردستان ایجاد شود.
وی همچنین اضافە کرد: این سریال در ۲٦ قسمت ۴۰ دقیقەای فیلمبرداری و برای پخش بە شبکە سراسری سپردە خواهد شد.

 

سریال سنجر خان فرصتی برای زدودن ذهنیتی امنیتی از کردستان و بیان نقش کردها در حفظ کشور است

نمایندە مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندرە در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار بر اهمیت ساخت سریال‌هایی از این دست برای شناساندن کردستان بە دیگر هموطنان تاکید کرد و گفت: ما نیز بعنوان نمایندە مردم از هر کمکی در جهت تولید با کیفیت این سریال دریغ نخواهیم کرد.
سید احسن علوی ضرورت توجە بە تکثر زبانی و فرهنگی در ساخت سریال سنجر خان را یادآوری کرد و اظهار داشت: این سریال باید بە نحوی تولید شود کە بتواند نظر مخاطبان برون مرزی را نیز بە خود جلب کند.
وی افزود: سریال سنجر خان کە از‌ شبکە سراسری پخش خواهد شد فرصت مناسبی برای بیان و معرفی فرهنگ مردم کُرد است.
علوی ادامە داد: متاسفانە هنوز بخشی از هموطنان ما، کردستان را با دید امنیتی می‌نگرند و این سریال می تواند در زدودن آن ذهنیت های منفی موثر واقع شود و نقش کردستان و کُردها را در حفظ کشور نشان دهد.

بازدید [ 553926 ]
برچسب ها