جمعه 15 فروردین سال 1399

اخبار

صندوق‌هاى حمايت از توسعه بخش كشاورزى مى‌تواند سرمايه‌هاى سرگردان را جمع كند

استاندار كردستان با اذعان ضعف تبليغات و ناشناخته ماندن صندوق هاى حمايت از توسعه بخش كشاورزى، اظهار داشت: اين صندوق ها مى توانند بخش زيادى از سرمايه هاى سرگردان را جمع كنند.
صندوق‌هاى حمايت از توسعه بخش كشاورزى مى‌تواند سرمايه‌هاى سرگردان را جمع كند

 به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا در گردهمايى نمايندگان شركت مادر تخصصى و مديران عامل صندوق هاى (استانى/ تخصصى، محصولى) خاطرنشان كرد: كردستان يك استان كشاورزى است و اگر پتانسيل هاى استان را مديريت كنيم مى تواند نقش موثرى در در خودكفايى غذايى كشور داشته باشد. 
وى وجود زمين، آب و بارندگى مناسب در كردستان را فرصت مناسبى براى توسعه كشاورزى استان عنوان كرد و افزود: متاسفانه اين توسعه در كردستان اتفاق نيفتاده و توليدات استان ٢/٣ تا ٣/٧ ميليون تن است كه اگر براى اين مواهب الهى برنامه ريزى كنيم مى تواند به ٤/٦ ميليون تن افزايش يابد. 
مرادنيا كردستان را نيازمند حمايت دانست و يادآور شد: يكى از مشكلات كشاورزان ما اين است كه بازار را در اختيار ندارند. 
وى در اينخصوص افزود: سالانه ٤٠ هزار تن توت فرنگى در كردستان توليد مى شود اما بازار تهران تعيين كننده قيمت است و كشاورز ما بهره اى از آن نمى برد و بايد به گونه اى ساماندهى شود كه سود و منفعت آن براى كشاورزان باشد. 
استاندار كردستان همچنين ظرفيت بالاى استان در توليد گوشت قرمز و توان تبديل شدن به قطب توليد كشور را يادآور شد و اگر از امكانات به درستى استفاده نكنيم آسيب بزرگى به بهره بردان مى زند. 
وى ضمن ابراز خرسندى از وجود صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى در شهرستان سقز، با برشمردن ظرفيت هاى مريوان از جمله توليدات محصولات باغى و ماهيان سردآبى، خواستار تشكيل صندوق در اين شهرستان شد. 
بهمن مرادنيا در ادامه با ذكر اينكه ما مديون بخش كشاورزى هستيم، افزود: شايد اگر در بخش صنعت خام فروشى نشود بتواند بر اقتصاد و اشتغال استان تاثير بگذارد اما راه نجات كردستان صنعت نيست. 
وى با اعلام حمايت در راستاى تقويت تشكل ها، گفت: تبليغات اين صندوق ها ضعيف است و هنوز رسالت آنها جا نيفتاده اما اگر تبليغات و معرفى شود مى تواند بخش زيادى از سرمايه هاى سرگردان  ا جمع كند. 
استاندار در پايان اظهار داشت: طبق آمار، سرمايه صندوق كردستان ٤٨ ميليارد تومان و ارزش افزوده بخش كشاورزى استان ٤ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان است كه اين سرمايه معادل يك دهم درصد ارزش افزوده است و اگر سرمايه به ١٠ درصد افزايش يابد و به بخش كشاورزى بيشتر توجه شود كردستان حرف هاى زيادى براى گفتن خواهد داشت و اتفاقات خوبى در اين حوزه خواهد افتاد.

بازدید [ 600780 ]
برچسب ها