یک شنبه 27 مرداد سال 1398

اخبار

مرادنیا تاکید کرد:

طرح‌های اقتصاد مقاومتی برای بە نتیجە رسیدن باید محدود و مشخص باشند

استاندار کردستان موفقیت طرح‌ها و پروژەهای اقتصاد مقاومتی را منوط بە محدود ومشخص بودن آنها برای بە نتیجە رسیدن دانست.
طرح‌های اقتصاد مقاومتی برای بە نتیجە رسیدن باید محدود و مشخص باشند
 
 

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسە ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان با بیان اینکە گستردەگی طرح و پروژەهای مطروحە در ستاد اقتصاد مقاومتی عملا بە نتیجە کامل نمی‌رسد افزود: ضروری است تعداد طرح و پروژەی مشخص را کە برای استان مهم است پیگیری و بە نتیجە برسانیم.
وی افزود: اگر ما چند طرح را بە نتییجە برسانیم بهتر از این است کە چندین طرح نیمەکارە را در استان داشتە باشیم.
مرادنیا تمرکز بر توسعە زیرساخت‌های حمل و نقل، طرح‌های اشتغالزا را جزو اولویت‌های استان برشمرد و ادامە داد: اعتبارات کشور محدود است، لذا ضروری است بیشترین استفادە را از این بستر داشتە باشیم.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کردستان تاکید کرد: اواخر هفتە آیندە دکتر انصاری مسئول معین استان در موضوع اقتصاد مقاومتی بە کردستان سفر می‌کند بر همین اساس ضروری است یک جمع‌بندی کامل و مشخص از برنامەها برای ارایە و تصمیم‌گیری وجود داشتە باشد.
بهمن مرادنیا بر ضرورت جذب سرمایەگذاران خارجی و داخلی در استان تاکید کرد و افزود: باید سیستم اداری در استان برای جلب رضایت سرمایەگذاران چابک و پویا باشد و مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن صادر شود.
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکە کردستان یک منطقە سرشار از مواد معدنی است اضافە کرد: طرح‌های سرمایەگذاری در دست اقدام در حوزە صنعت و معدن باید بە جد پیگیری و بە نتیجە برسد.
وی همچنین پیوند صنعت و کشاورزی استان با سیستم دانشگاهی را لازم عنوان کرد و اظهار داشت: از دانشگاهیان و محققان انتظار می‌رود مطالعاتی عملیاتی و علمی برای افزایش بهرەوری و درآمد فعالان این بخش ارایە دهند.

برچسب ها