چهار شنبه 1 خرداد سال 1398

اخبار

زاهدی خبر داد:

ظرفیت تولید زنجیرە کامل قارچ در کردستان وجود دارد

استاندار کردستان از توانمندی و ظرفیت استان کردستان برای تولید زنجیرە کامل تولید قارچ در استان خـبر داد و خواستار برنامە‌ریزی‌های لازم در این خصوص شد.
ظرفیت تولید زنجیرە کامل قارچ در کردستان وجود دارد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در مراسم افتتاح واحد ۱۲۰۰ تنی تولید قارچ دکمەای در شهرستان سروآباد بە مناسبت هفتە دولت با بیان این مطلب افزود: کردستان ظرفیت قبل و بعد از تولید محصول قارچ را دارد و از این بە بعد قارچ نباید یک محصول نهایی باشد.
وی با اشارە بە اینکە فرآوری این محصول می تواند برای بهرەبرداران و کشاورزان ایجاد ثروت و درآمد بیشتر کند افزود: ایجاد واحدهای کشاورزی از این دست نشان دهندە موفقیت سرمایە گذاری در سروآباد و کل استان کردستان است.
زاهدی استان کردستان را با ظرفیت تولید دو درصد از قارچ کشور بە میزان ۲۵۰۰ تن را در این بخش را قابل توجە دانست و ادامە داد: کردستان از استان‌های دارای ظرفیت بالا برای توسعە کشاورزی وزیر بخش های آن اعم  زراعت، باغبانی، دام و طیور و شیلات است.
استاندار کردستان از رشد ۴٦ درصدی محصولات کشاورزی استان در چهارسال گذشتە خبر داد و افزود: این افزایش تولید نشانە عملکرد مثبت مدیران، کشاورزان و موسسات حمایتی نظیر بانک ها است.

 

 

افتتاح واحد ۱۲۰۰ تنی تولید قارچ دکمەای در اورامان شهرستان سروآباد

برچسب ها