جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

معاون اقتصادی استاندار کردستان:

عزم جزم بانك‌ها براى حمايت از توليد در كردستان

در پنجاه و يكمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، مقرر شد بانك كشاورزى و بانك سپه تسهيلات مورد نياز ٣ واحد توليدى استان را كه با بنياد بركت كشور مشاركت دارند، پرداخت نمايند.
عزم جزم بانك‌ها براى حمايت از توليد در كردستان

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ در اين جلسه كه به رياست معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان برگزار شد، مقرر گرديد بانك سپه به منظور حمايت از طرح توسعه گاودارى هزار راسى شركت كشت و صنعت بركت و ارتقاء آن از ٣٥٠ راس دام دوشاى فعلى به ظرفيت كامل هزار راس، با ارزيابى مجدد وثايق موجود شركت نزد اين بانك، در خصوص پرداخت هفت و نيم ميليارد تومان تسهيلات مورد درخواست شركت مساعدت نمايد.
همچنين واحد توليدى بستنى عسل نيز كه يكى از حلقه هاى توليد و تكميل ارزش افزوده در مجموعه كشت و صنعت بركت در استان است براى ادامه فعاليت خود به تسهيلات ١٠ ميليارد تومانى نياز دارد و در اين خصوص نيز عليرغم بدهى سررسيد ١٥ ميليارد تومانى به بانك كشاورزى، در راستاى حمايت از توليد و ادامه فعاليت بستنى عسل و به دليل تاييد توجيه فنى و اقتصادى اين واحد از سوى جهاد كشاورزى، بانك كشاورزى پذيرفت در صورت بازپرداخت ٥ درصد از بدهى سررسيد شده، وثايق محل اجراى طرح مجددا ارزيابى و براى پرداخت تسهيلات جديد در نظر گرفته شود. 
در ادامه جلسه اين كارگروه، مشكلات شركت خرم دشت كه يكى ديگر از شركاى بنياد بركت در كردستان است مورد بررسى قرار گرفت. 
طبق روال مشاركت بنياد بركت در كل كشور، اين بنياد پس از ٣ تا ٥ سال مشاركت با بخش خصوصى، سهم ٤٩ درصدى خود را به شركا يا افراد غير واگذار مى نمايد، اما عليرغم اين موضوع و با توجه به اينكه شركت خرم دشت كه در زمينه فرآورى مواد غذايى فعاليت دارد مى تواند در جهت ايجاد ارزش افزوده بخش كشاورزى و توليد موثر باشد و از سوى ديگر براى ادامه فعاليت به سرمايه در گردش ٨ ميليارد تومانى نياز دارد كه به دليل بدهى تامين اين مبلغ توسط بانك هاى استان ميسر نيست، مقرر شد بنياد بركت براى ادامه مشاركت با خرم دشت به مدت ٣ سال ديگر تشويق و ترغيب گردد و مصوبه اين كارگروه به منظور تغيير الگوى مشاركت بنياد به صورت استثنا در اين مورد، به مديران بنياد بركت كشور ارائه شود كه در صورت پذيرش و با ادامه فعاليت اين شركت حداقل ١٠٠ شغل ثابت تضمين مى شود.
شايان ذكر است حسين فيروزى در پايان اين جلسه يادآور شد، در صورت پايبندى سرمايه گذاران و مالكين بنگاه ها به مصوبات اين جلسه، سه واحد توليدى به چرخه فعاليت باز مى گردند كه در شرايط اقتصادى فعلى بسيار ارزشمند است.

برچسب ها