یک شنبه 6 بهمن سال 1398

اخبار اقتصادی و عمرانی

فرمول توسعه كردستان بايد از درون استان پيدا شود

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، تاكيد كرد: فرمول توسعه كردستان بايد از درون استان پيدا شود و نبايد منتظر پيچيدن نسخه از خارج استان باشيم.
فرمول توسعه كردستان بايد از درون استان پيدا شود


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
حسين فيروزى در جلسه ستاد سرمايه گذارى استان كه با دستور كار تدوين نقشه راه تامين مالى طرح هاى اقتصادى استان از محل منابع خارجى برگزار شد،جذب سرمايه هاى خارجى را يكى از مهمترين راه هاى رفع مشكلات مالى پروژه هاى اقتصادى استان و كاهش شكاف توسعه اى كردستان با ساير استان هاى كشور عنوان و خاطرنشان كرد: لازم است از تجربيات استان هايى كه در زمينه جذب منابع مالى خارجى موفق عمل كرده اند استفاده كنيم. 
فيروزى در ادامه گفت:  مديران دستگاه هاى اجرايى استان بايد طرح هاى داراى توجيه فنى، اجرايى و اقتصادى را با مطالعات دقيق كارشناسى در اختيار داشته باشند و مجوزهاى لازم را از طريق سلسله مراتب ادارى براى تأمين مالى از منابع خارجى مانند فاينانس و استفاده از تسهيلات بانك هاى آسيايى و بانك اسلامى را اخذ كنند. 
وى با اذعان به اينكه تأمين منابع مالى خارجى براي پروژه هاي اولويت دار روند توسعه استان را شتاب خواهد بخشيد، خاطرنشان كرد: ترسيم نقشه راه تامين مالى طرح هاى اقتصادى استان، بدون همت و جديت مديران ميسر نخواهد شد. 
معاون اقتصادى استاندار كردستان، رضايتمندى مردم از عملكرد دستگاه هاى اجرايى را منوط به ايجاد توسعه و اشتغالزايى حاصل از سرمايه گذارى هاى داخلى يا خارجى دانست و از مديران خواست جذب سرمايه گذارى هاى خارجى را به عنوان مهمترين بخش وظايف خود تعريف كنند و در اين خصوص نتيجه گرا باشند. 
گفتنى است، در اين جلسه مقرر شد، هر كدام از دستگاه هاى اجرايى استان پروژه هاى بزرگ اقتصادى خود را تا پيش از پايان وقت ادارى روز شنبه ١٩ اسفند ماه ٩٦ به مركز خدمات سرمايه گذارى استان معرفى كنند تا جهت جذب منابع مالى خارجى اعم از فاينانس، سرمايه گذارى مشاركتى يا سرمايه گذارى مستقيم خارجى، به وزارت اقتصاد و دارايي معرفى شوند.

بازدید [ 553527 ]
برچسب ها