چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

استاندار کردستان:

قاچاق سازمان یافتە در کردستان وجود ندارد/ صادرات گوشت قرمز حل نشود قاچاق افزایش خواهد یافت

استاندار کردستان تاکید کرد کە در استان کردستان قاچاق سازمان یافتە وجود ندارد و اگر فعالیتی در این بخش وجود دار صرفا در جهت تامین معیشت روزمرە است.
قاچاق سازمان یافتە در کردستان وجود ندارد/ صادرات گوشت قرمز حل نشود قاچاق افزایش خواهد یافت

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مراد نیا در نخستین جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق کالا گفت: در استان کردستان چیزی به نام قاچاق سازمان یافته وجود ندارد و فعالیت در این بخش صرفا جهت تامین معیشت و زندگی روزمره است.

وی افزود: اگر دستورالعملی برای مبارزه با قاچاق صادر می شود برخی دستگاه ها برای اینکه خود مظان اتهام قرار نگیرند آن را بە سخت ترین شیوە اجرا می کنند.

مرادنیا ادامە داد: گاها پروندەهایی در استان برای قاچاق تشکیل می شود کە ارزش آن بیش از یک میلیون تومان نیست و ما با درگیر کردن دستگاه های مختلف در رسیدگی بە آن بیش از ۱۰ برابر آن هزینە می کنیم و موجب ایجاد زحمت برای مردم می شویم کە این رویە باید اصلاح شود.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکە در شرایط اقتصادی کنونی باید مراعات حال مردم را کرد گفت: قاچاق و احتکار تعاریف و مصادیق مشخص و خاص خود را دارد و باید هموارە بر اساس آن مصادیق کار کرد.

مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیگیری برای صادرات دام و گوشت قرمز تاکید کرد و افزود: اگر موضوع مربوط بە صادرات گوشت قرمز را حل نکنیم حتما میزان قاچاق افزایش خواهد یافت.

وی افزود: تولید کنندگان گوشت قرمز استان در حال زیان دهی هستند و اگر تعادل بین تولیدات حفظ نشود در شش ماە آیندە ما مجددا با کمبود گوشت قرمز در بازار مواجە خواهیم شد.

بازدید [ 8322 ]
برچسب ها