جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

قوانین، آموزش و فرهنگسازی در مقابله با بلایای طبیعی مورد توجه قرار بگیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان توجه به قوانین، آموزش و فرهنگسازی میان مردم در زمینه ساخت و ساز مجاز و مقابله با سوانح و بلایای طبیعی را یک ضرورت جدی عنوان کرد.
قوانین، آموزش و فرهنگسازی در مقابله با بلایای طبیعی مورد توجه قرار بگیرد

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، مهندس امیر قادری روز یکشنبه در کارگاه آموزشی دوروزه آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و آشنایی با آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، (استاندارد 2800) اظهار کرد: در این حوزه به طور مرتب کارگاه های آموزشی دشر سطح استان برگزار شده است، چرا که آموزش بویژه در زمینه مقابله با زلزله و سایر حوادث طبیعی بسیار مثمرثمر خواهد بود.
وی با بیان اینکه ایران از نظر این سوانح دارای شرایط خاصی است، گفت: یک درصد جمعیت جهان در ایران قرار دارد، در حالی که 6 درصد حوادث و بلایای طبیعی در کشور ما اتفاق می افتد، لذا باید آمادگی لازم برای مقابله با این سوانح را داشته باشیم.
معاون عمرانی استاندار کردستان افزود: امروزه زندگی عمومی در کشورهای در حال توسعه متخصصان و برنامه ریزان شهری را با چالش مواجه کرده و بنابراین نیاز است قوانین، آموزش و فرهنگسازی جدی گرفته شود.
قادری خاطرنشان کرد: استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری مسئولیت زیادی در اجرا و نظارت بر ساخت و ساز دارند
وی هشدار داد: هم در هسته مرکزی شهرها، هم بافتهای حاشیه ای و اسکان غیررسمی و هم در ساخت و سازهای جدید و مهندسی ساز مشکلاتی وجود دارد.
معاون استاندار کردستان گفت:  تقریبا 50 درصد جمعیت شهر سنندج در 20 تا 25 درصد از مساحت این شهر زندگی می کنند و عمدتا ساخت و ساز انجام شره در آنها مسئله ساز است و اگرچه شهرهای استان با هم تفاوتهایی دارند، اما همگی با خطر زلزله مواجه هستند.
قادری در ادامه با اشاره به اقدامات به موقع در شورای فنی استان گفت: با واحدهایی که تولید مصالح غیراستاندارد داشته اند به کرات برخورد و پلمب شده اند، اما در این زمینه علاوه بر استان باید در سطح کشور نیز پیگیری هایی انجام شود.
وی تاکید کرد: قانون مسئولیت مستقیم در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را برعهده شهرداریها گذاشته است و در ماده 100 تکلیف کرده مالکان واقع در محدوده و حریم شهرها لازم است از شهرداریها پروانه بگیرند و در غیر اینثورت برخورد شود.
معاون استاندار کردستان تصریح کرد: در کنار مسئولیتهای قانونی ک دستگاه ها برعهده دارند مردم هم باید آموزش لازم را در خصوص چرایی استفاده از مصالح استاندارد فرابگیرند و سختگیریها در این زمینه کامل اعمال شود.
قادری افزود: در نقاط روستایی هم بنیاد مسکن، بخشداریها و فرمانداریها باید حساسیت لازم را در خصوص ساخت و سازها داشته باشند.
وی افزود: تسهیلگری و تغییر در ضوابط و مقررات و شفاف سازی آنها از مواردی است ک برای رونق ساخت و ساز مجاز باید مورد توجه قرار بگیرد.

برچسب ها