شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

مرادنیا در جلسه کارگروه اشتغال:

كردستان به توجه و توسعه نياز دارد

استاندار كردستان تاكيد كرد: كردستان به توجه و توسعه نياز دارد كه اين امر به لطف خدا و همت مسولان و مديران در استان ميسر است.
كردستان به توجه و توسعه نياز دارد

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى کردستان؛ بهمن مرادنيا در جلسه كارگروه تخصصى اشتغال استان كه با حضور دكتر ربيعى وزير محترم تعاوت، كار و رفاه اجتماعى برگزار شد، با ابراز تاسف از اينكه در كردستان اقدامات لازم حول محور سرمايه گذارى انجام نشده است، خاطرنشان كرد: كردستان به توجه و توسعه نياز دارد.  
شايان ذكر است در حال حاضر سقف يارانه سرمايه در گردش ٥٠٠ ميليون تومان و سقف تسهيلات مشمول يارانه طرح هاى ايجادى ٢ ميليارد تومان مى باشد كه استاندار كردستان از وزير تعاون كار و رفاه اجتماعى درخواست كرد پرداخت تسهيلات به كليه طرح هاى پيشنهادى اشتغالزايى در كردستان مشمول يارانه و بدون تعيين سقف تسهيلات باشد.

برچسب ها