جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

مانور تمرینی ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان برگزار شد

دبیر شورای مدیریت بحران کردستان گفت: مانور تمرینی و ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در مرکز و همزمان در سطح شهرستان های مختلف استان برگزار شد.
مانور تمرینی ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان آرتیکاس اقبال گفت: هدف از اجرای این مانور، سنجش میزان آمادگی مدیران دستگاه های عضو شورای مدیریت بحران استان بود.
وی تأکید کرد: امیدواریم با برگزاری این قبیل مانورها به سطحی از آمادگی برسیم که در مواقع بحران با مشکل خاصی مواجه نشویم.
اقبال خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی کارخواست های انجام شده و سنجش نهایی پاسخها دستگاه هایی که در این زمینه از آمادگی کافی برخوردار بوده اند اعلام خواهد شد و اگر دستگاه هایی هم وضعیت مناسبی در این خصوص نداشته باشند در مورد آنها هم اطلاع رسانی می شود.

برچسب ها