شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

معاون سیاسی استاندار کردستان:

مبارزە با قاچاق سازمان یافتە در اولویت قرار گیرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر ضرورت مبارزە با قاچاق سازمان یافتە تاکید کرد.
مبارزە با قاچاق سازمان یافتە در اولویت قرار گیرد


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین خوش اقبال در یازدهمین جلسە کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان کردستان با بیان اینکە مبارزە با قاچاق سازمان یافتە باید اولویت مسئولان باشد گفت: قاچاق سازمان یافتە بە اقتصاد و تولید داخلی ضربە می زند بر همین اساس نباید بە جای آنها با کولبران مظلومی کە بخاطر امرار معاش کالا وارد می کنند مقابلە کرد.


وی قاچاق کالا و ارز را زمینە ساز نابودی و بە تعطیلی کشاندن بنگاەهای تولیدی و افزایش بیکاری در جامعە توصیف کرد و ادامە داد: در کنار مبارزە با قاچاق سازمان یافتە مسئولان فرهنگ سازی و روشن کردن ابعاد مخرب قاچاق برای کشور را مد نظر قرار دهند.


خوش اقبال افزود: بی شک افزایش قاچاق موجب بیکاری جوانان خواهد شد و فرهنگ سازی در خصوص عدم استقبال مردم از خرید کالاهای قاچاق موجب رونق تولید داخل و شکوفایی اقتصادی خواهد شد.


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی کردستان در ادامە خواستار همفکری و همراهی مسئولان برای در پیش گرفتن شیوەهای نوین مبارزە با قاچاق کالا و ارز شد و اظهار داشت: امیدوارم در سال آیندە با برنامەهای جدید و اقداماتی موثرتری را در مبارزە با کالای قاچاق انجام دهیم.


در این جلسە رضا اعظمی در سمت معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان معرفی و از زحمات چند سالە حسن بابایی تقدیر شد.

بازدید [ 760608 ]
برچسب ها