شنبه 16 فروردین سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

محوريت رشد اقتصادى كردستان بر مدار توسعه كشاورزى است

استاندار كردستان گفت: اهميت كشاورزى به عنوان يك بخش كليدى در توليد ثروت در استان، بيانگر اين واقعيت است كه محوريت رشد اقتصادى كردستان بر مدار توسعه كشاورزى است.
محوريت رشد اقتصادى كردستان بر مدار توسعه كشاورزى است

 

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا در هشتمين كنگره علوم دامى كشور كه در دانشگاه كردستان برگزارشد ابراز اميدوارى كرد در اين همايش با تبادل تجربيات بين حاضرين و بررسى چالش هاى اين زيربخش، راه حل هاى علمى و عملى پيش پاى مسوولان، دست اندركاران، توليدكنندگان و بازرگانان نهاده ها و محصولات دامى قرار گيرد. 

وى با تشريح فرصت ها و قابليت هاى توسعه كشاورزى از خاك و آب مناسب تا نيروى انسانى و همچنين بازار مصرف به واسطه مرز اشاره كرد و افزود: سهم بخش كشاورزى از ارزش افزوده ناخالص داخلى استان ٢٧ درصد و سهم آن از اشتغال دائمى ٣٠ درصد است كه موجب شده معيشت افراد زيادى از جمعيت استان با اين بخش پيوند بخورد. 

مرادنيا در ادامه اظهار داشت: اهميت كشاورزى به عنوان يك بخش كليدى در توليد ثروت در استان، بيانگر اين واقعيت است كه محوريت رشد اقتصادى كردستان بر مدار توسعه كشاورزى است. 

وى در اين خصوص افزود: بديهى است كه اساس هر برنامه توسعه متوازن و پايدار منطقه اى بايد بر آن (كشاورزى) باشد. 

استاندار كردستان با اشاره به بارش هاى مناسب سالانه و وجود سالانه ٤/٨ ميليارد متر مكعب رواناب در كردستان در شرايط اقليمى فعلى گفت: با توجه به پتانسيل بالاى خاك استان، پيگيرى هاى جدى براى اخذ تخصيص آب و افزايش احداث تاسيسات مهار و ذخيره آب در جريان است كه در شرايط خشكسالى فعلى كشور، كردستان مى تواند با بهره بردارى صحيح و اصولى از اين رواناب ها به استمرار پايدارى توليد محصولات كشاورزى و تامين امنيت غذايى مشور كمك شايانى نمايد. 

مرادنيا بالاتر بودن ضريب مكانيزاسيون كشاورزى در كردستان نسبت به ميانگين كشور را از نقاط قوت كشاورزى استان عنوان كرد و خاطرنشان كرد: ميزان توليدات كشاورزى سالانه استان از ٢/٧ ميليون تن فعلى مى تواند به ٥ ميليون تن برسد و با توسعه صنايع تبديلى و تكميلى مرتبط، علاوه بر ايجاد اشتغال مولد، مى توان با ارزش افزوده حاصله در داخل استان، درآمد سرانه استان را به ميانگين كشورى رساند. 

وى همچنين به توانمندى هاى كردستان در زمينه افزايش توليد گوشت قرمز گوشت مرغ و شير اشاره كرد و گفت: در صورت توجه ويژه، كردستان مى تواند نقش قابل ملاحظه اى در توسعه دامپرورى كشور داشته باشد. 

مرادنيا در خاتمه، صنعت دامپرورى کشور را با چالش هاى متعددى مواجه دانست كه اگر براى آنها چاره انديشى نشود با مشكلات متعددى مواجه خواهد شد.

بازدید [ 620445 ]
برچسب ها