چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار فرهنگی و سیاسی

معاون سیاسی استاندار کردستان:

مدیران بە نقش آفرینی جوانان در مدیریت‌ها توجە داشتە باشند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر توجە بیشتر مدیران بە نقش آفرینی وبکارگیری جوانان در مدیریت‌ها تاکید کرد.
مدیران بە نقش آفرینی جوانان در مدیریت‌ها توجە داشتە باشند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین خوش اقبال در ششمین جلسە ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان با انتقاد از کم توجهی مدیران بە نقش جوانان گفت: همە در شعار از نقش و جایگاە جوانان صحبت می کنند اما در عمل چندان بە این امر توجە نمی کنند.
وی افزود: اگر بە نقش جوانان در ادارە امور و واگذاری پست های مدیریتی کم کاری کنیم قطعا در آینده دچار مشکل خواهیم شد.
خوش اقبال تاکید کرد: جوانان امروز باید در آینده کشور را اداره کنند وبر همین اساس لازم است برای آنان اهمیت قائل شویم و فضا را برای کار و فعالیت آنان مهیا کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سمن ها و تشکلات غیر دولتی پرداخت وتصریح کرد؛ سمن ها باید متوجه باشند که غیر دولتی هستند وعلیرغم برخی کمک ها در شروع فعالیت شان نباید چشم انتظار کمک از جانب دولت باشند.
خوش اقبال خطاب به دستگاه‌هایی که برای سمن ها مجوز صادر می کنند گفت: لازم است در آغاز فعالیت سمن ها آموزش های لازم به آنان داده شود.
وی افزود: امیدوارم با تدبیر همه دست اندرکاران جوانان و فعالان تشکلات مردمی بتوانند کارکرد اصلی و ویژه خود را داشتە باشند

بازدید [ 457995 ]
برچسب ها