جمعه 22 فروردین سال 1399

اخبار

مديركل امور بانوان و خانواده استاندارى كردستان

مشكلات امروز جامعه ريشه در تاب‌آور نبودن افراد دارد

مديركل امور بانوان و خانواده استاندارى كردستان، گفت: بسيارى از مشكلات امروز جامعه ريشه در تاب آور نبودن افراد جامعه دارد.
مشكلات امروز جامعه ريشه در تاب‌آور نبودن افراد دارد


 به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
ليلا آژير در ابتداى دوره (طرح توان افزايى و ارتقاء تاب آورى اجتماعى در جوامع محلى) تاب آورى را يك فرآيند و جريان تعريف كرد و افزود: تاب آورى، سازگارى با مسائل پيش بينى نشده، مقابله با تنيدگى و افسردگى و بازگشت و ترميم سريعتر است.
وى با تاكيد بر اهميت وجود تاب آورى در افراد جامعه، فرد تاب آور را فردى انعطاف پذير و چاره ساز عنوان كرد و اظهار داشت: شرايط پيش آمده در زندگى هميشه رضايت بخش نيست و در شرايط غيرقابل انتظار تاب آورى معنى پيدا مى كند.
آژير همچنين يادآور شد: فرد تاب آور در مقايسه با ديگران، در شرايط شوك زودتر مى تواند به شرايط پيش از استرس بازگردد.
مديركل امور بانوان و خانواده استاندارى در بخش ديگرى از سخنان خود ضمن اشاره به اينكه طرح توان افزايى و اتقاء تاب آورى، امسال براى سومين سال در سنندج برگزار مى شود افزود: در سال اول كردستان يكى از ١٣ استان پايلوت در برگزارى طرح بود كه به دليل بازخورد خوب اجراى طرح، در سال دوم به صورت طرح ملى برگزار شد.
وى ادامه داد: اين طرح در سال اول با عنوان تاب آور كردن زنان در معرض آسيب و آسيب پذير، در سال دوم با عنوان تاب آور كردن خانواده و امسال با محوريت تاب آورى اجتماعى در جوامع محلى برگزار شد.
آژير خطاب به اعضاى طرح گفت: لازم است شما كه به عنوان تسيل گر و مربى با جامعه ارتباط مستقيم داريد، مطالب مطرح شده در اين دوره را با حفظ امانت دارى به جامعه منتقل كنيد.
وى همچنين خاطرنشان كرد: تاب آور كردن افراد يعنى آموزش آنها براى استفاده صحيح از مهارت هاى زندگى و لازم است اين آموزش ها با ويژگى هاى فرهنگى كردستان همخوانى داشته باشد.
شايان ذكر است، دوره (طرح توان افزايى و ارتقاء تاب آورى اجتماعى در جوامع محلى) به مدت ٤ روز به مربيگرى دكتر مقدسى از تسيل گران برجسته كشورى و با حضور ٢٠ تسهيل گر از ١٠ شهرستان استان در سنندج برگزار مى شود.

بازدید [ 607791 ]
برچسب ها