چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

معاون اقتصادی رئیس جمهور؛

مشکلات طرح های سرمایە گذاری وتولیدی کردستان بررسی خواهد شد

معاون اقتصادی رئیس جمهور از بررسی و حل مشکلات طرح‌های سرمایە گذاری و تولیدی استان در سفر سە روزە بە کردستان خبر داد.
مشکلات طرح های سرمایە گذاری  وتولیدی کردستان بررسی خواهد شدبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
محمد نهاندیان در فرودگاە سنندج ضمن تبریک هفتە وحدت و میلاد نبی اکرم بە بیان اهداف خود از‌سفر بە کردستان پرداخت و گفت: بە کردستان سفر کردیم تا بدانیم در سال رونق تولید چە قدم هایی در استان برداشتە شدە است.

وی ادامە داد: در این سفر جلسات متعددی از جملە گفتگوی دولت و بخش خصوص برگزار می‌شود و علاوە بر سفر بە دو شهرستان دیواندرە و بانە طرح‌های سرمایە گذاری و میزان موفقیت و پیشرفت آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نهاوندیان بررسی وضعیت کارگروە تسهیل  و رفع موانع تولید و اقدامات ومشکلات فراروی این کارگروە را از دیگر برنامەهای سفر برشمرد و گفت: در این سفر جمعی از مدیران عامل بانک‌های کشور حضور دارند و بنا داریم بخشی از موانع بانکی را در استان بر طرف کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین موضوع ستاد بازآفرینی شهری را حایز اهمیت دانست و گفت: رئیس جمهور در خصوص این ستاد و فعالیت آن تاکید ویژە دارند و ما نیز پیرو تاکیدات ایشان جلسە ستاد بازآفرینی شهری را برگزار می‌کنیم.

وی ادامە داد: موضوع بازآفرینی شهری برای کردستان و خصوصا شهر سنندج مهم است و تلاش می‌کنیم هر آنچە در توان داریم برای رونق بخشیدن بە فعالیت‌های تولیدی و عمرانی کردستان انجام دهیم.

بازدید [ 329859 ]
برچسب ها