شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

استاندار کردستان تاکید کرد:

ملاحظات زیست محیطی طلای سقز ظرف ۲۰ روز آیندە پایان یابد

استاندار کردستان تاکید کرد مجموعە ملاحظات زیست محیطی مربوط بە طلای قلقلە سقز تا ۲۰ آیندە نهایی و بە اتمام برسد.
ملاحظات زیست محیطی طلای سقز ظرف ۲۰ روز آیندە پایان یابد

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه بررسی وضعیت طلای سقز با بررسی مسائل زیست محیطی این طرح گفت: اواخر سال ۹۶ کلنگ این طرح توسط وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زمین زده شده است که متاسفانه از آن هنگام زمان زیادی سپری شده است.
وی با بیان اینکه به گفته مجری طرح تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان در این طرح هزینه شده و اگر زمان کمتر می شد این هزینه ها بطور چشمگیری کاهش می یافت، افزود: زمان بر بودن صدور مجوزها علاوه بر افزایش هزینه به سرمایه گذار نیز ضربه می زند.
مرادنیا با عذرخواهی از سرمایه گذاران طلای سقز بابت زمان بر شدن صدور مجوزهای لازم جهت اقدامات اجرایی گفت: سازمان محیط زیست باید ظرف مدت زمان ۲۰ روز  باید تمامی ملاحظات زیست محیطی خود را نهایی و بە اتمام برساند.
استاندار کردستان با اشارە بە اینکە دستگاه های اجرایی مرتبط با طلای سقز در خصوص سلامت مردم حساس هستند و از از این جهت قابل تقدیراند گفت: هیچکس بە دنبال تهدید سلامت مردم نیست و سرمایە گذاران این طرح نیز از فرزندان همین کشور هستند.
وی افزود: اجرا و به ثمر رسیدن طلای سقز منافع استانی و ملی فراوان در پی دارد و می تواند اقدامی مهم در ایجاد اشتغال در منطقه باشد.
مرادنیا یادآوری کرد: دستگاه های اجرایی نظیر منابع طبیعی و شرکت برق  برای کمک به اجرای این پژوه مساعدت لازم را داشته باشند.

بازدید [ 404073 ]
برچسب ها