سه شنبه 7 بهمن سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

منابع حاصل از بیمە روستائیان در استان سرمایە‌گذاری شود

استاندار کردستان تاکید کرد باید تدابیری اندیشیدە شود کە حق بیمە ای کە روستائیان کردستانی پرداخت می کنند مجددا در استان سرمایە گذاری شود.
منابع حاصل از بیمە روستائیان در استان سرمایە‌گذاری شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در اولین جلسه راهبردی بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر استان کردستان افزود: در طول سال مبالغی از بیمه شدگان روستایی بابت حق بیمه اخذ و دولت نیز دو برابر آن مبلغ را کمک می کند که در یک جمع بندی رقم کلانی محسوب و به صندوق بیمه روستائیان واریز و در جاهای مختلف سرمایه گذاری می شود.
مرادنیا اضافه کرد: ما باید با مسئولان رایزنی و تعامل برقرار کنیم تا این مبلغ برای سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی به استان برگردانده شود.
وی با بیان اینکه بیمه اجتماعی روستائیان یک فرصت قانونی برای بهره مندی روستانشینان از بیمه است گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا ساکنان روستاها بیشتر با مزایای این بیمه آشنا و از منافع آن بهره مند شوند.
استاندار کردستان در ادامه سخنان خود به سکونت ۲٨ هزار خانوار کردستانی در حاشیه مرز اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون مرزنشینان ما از محل فروش سوخت مبالغی دریافت می کنند که می توان از محل سودفروش سوخت نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام کرد.
مرادنیا اذعان کرد: بخشی از روستائیان ما توان پرداخت همان حق بیمه اندک را هم ندارند و ما باید تلاش کنیم از منابع مختلف محلی برای پرداخت حق بیمه آنان پیدا کنیم.
وی اظهار داشت: قطعا برقراری بیمه اجتماعی و برخورداری مردم از مزایای آن به ماندگاری روستانشینان در روستاها کمک می کند.

بازدید [ 631161 ]
برچسب ها