چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

منطقه آزاد تجارى _ صنعتى كردستان، مزاياى ويژه اى نسبت به ساير مناطق آزاد كشور خواهد داشت

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان در جلسه بررسى موارد اجراى محدوده منطقه آزاد تجارى _ اقتصادى كردستان، گفت: منطقه آزاد بانه و مريوان در صورت تصويب در مجلس، مزاياى ويژه اى دارد كه در ساير مناطق آزاد كشور وجود ندارد.
منطقه آزاد تجارى _ صنعتى كردستان، مزاياى ويژه اى نسبت به ساير مناطق آزاد كشور خواهد داشت

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در اين خصوص اظهار داشت: در شهرهاى بانه و مريوان از ديرباز زمينه تجارت فرامرزي و صادرات وجود داشته، و اين بستر تاريخي، فرهنگي و طبيعي اين منطقه را از ساير مناطق آزاد كشور متمايز مي سازد. 
وى با يادآورى اينكه منطقه آزاد تجارى _ صنعتى بانه و مريوان، يكى از مهم ترين برنامه هاى دولت يازدهم براى توسعه كردستان است، افزود: در شوراى عالي مناطق آزاد و دولت يازدهم به دليل شرايط ممتاز شهرستان هاى بانه و مريوان و موقعيت خاص دسترسي به بازارهاى عراق و سوريه اين طرح  به تصويب رسيد. 
فيروزى خاطرنشان كرد: در تصويب اين طرح علاوه بر توسعه صادرات محصولات داخلى كه به عنوان هدف اصلى مورد توجه دولت محترم قرار دارد، ايجاد شرايط لازم و مشوق هاى مناسب براي توسعه سرمايه گذاري در كردستان نيز هدف ديگر دولت از تصويب اين طرح براى كردستان است.  
معاون استاندار كردستان در ادامه تاكيد كرد: از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار داريم با عنايت ويژه نسبت به تصويب منطقه آزاد تجاري صنعتي مريوان و بانه كه مطالبه مشترك دولت  و مردم كردستان است اهتمام نمايند.
 وى افزود: تصويب منطقه آزاد امكان بهره مندى از ظرفيت هاى قانونى براي تسهيل سرمايه گذارى و مشوق هاى مالياتى و صادراتى را براي سرمايه گذاران داخلى و خارجى فراهم مى سازد و توسعه كردستان را از نظر زيرساختها و ايجاد اشتغال و ارتقاي سطح معيشت مرزنشينان تسريع مي بخشد.

برچسب ها