جمعه 14 آذر سال 1399

اخبار

نقاط مستعد ایجاد حوادث در استان شناسایی شود/ مدیران پیگیر جذب اعتبارات از وزارتخانە برای مقابلە با بحران های احتمالی باشند

استاندار کردستان بە همە مدیران دستگاههای اجرایی تاکید کرد کە در حوزە کاری و مسئولیت خود نقاط مستعد در ایجاد حوادث را شناسایی و آن را در اولویت اصلاح و بهبود قرار دهند.
نقاط مستعد ایجاد حوادث در استان شناسایی شود/ مدیران پیگیر جذب اعتبارات از وزارتخانە برای مقابلە با بحران های احتمالی باشندبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کردستان با بیان اینکه لازم نیست که با هشدارهای مداوم فضای جامعه را نسبت به احتمال ایجاد حوادث ملتهب کرد، گفت: برخی مشکلات و اماکن حادثه خیز از گذشته های دور وجود داشته اند که باید آنها را اصلاح و ایمن سازی کرد.

وی افزود: اولین شرط کار و دفع خطر مدیریت درست و اولویت بندی مشکلات است که در این راستا می توان نقاط حادثه خیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

مرادنیا اضافه کرد: برای نمونه مناطق مستعد سیل و یا جاده هایی که محل تردد نفتکش هاست و نقاط‌حادثه خیز دارد را باید شناسایی و آنها را ایمن سازی کرد.

استاندار کردستان همچنین مدیران دستگاه های اجرایی را ملزم کرد که در حوزه کاری خود پیگیر دریافت اعتبار از منابع ملی و وزارتخانه ها وستاد مدیریت بحران کشور باشند، چرا که اعتبارات استانی اندک و جوابگوی این حجم از کار نیست.

مرادنیا ادامه داد: هیچ گونه سهل انگاری و کم کاری از هیچ مدیری در مقابله با حوادث و بحران ها پذیرفتنی نیست واگر مدیری در حوزه کاری خود کم کاری کند و بعدا حادثه ای روی دهد آن مدیر باید پاسخگو باشد.

وی در ادامه از سازمان جهاد کشاورزی استان خواست تا تمهیداتی در نظر بگیرد که کشاورزان را نسبت به بیمه محصولات کشاورزی تشویق کند، چرا که کشاورزان استان از این ناحیه آسیب پذیر هستند.

بازدید [ 121296 ]
برچسب ها