چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

نیازمند تعامل و همکاری همە برای تحقق شعار سال هستیم / ظرفیت‌های بالقوە صنایع دستی کردستان باید فعال شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان بر‌ضرورت همکاری و تعامل همە دستگاها و ارگانها بررای تحقق عملی شعار سال تاکید کرد.
نیازمند تعامل و همکاری همە برای تحقق شعار سال هستیم / ظرفیت‌های بالقوە صنایع دستی کردستان باید فعال شود

بەگزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ خالد جعفری در سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که به بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه‌های قابل انجام در راستای تحقق شعار سال اختصاص داشت گفت؛ از آغاز سال تاکنون همکاری هم دستگاه‌ها را برای تحقق جهش تولید شاهد هستیم که بسیار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه برای تحقق عملی شعار سال که از جانب مقام معظم رهبری به سال جهش تولید نامگذاری شده نیازمند حمایت هستیم، افزود: استاندارکردستان به عنوان مقام عالی دولت در استان و دیگر مدیران با همه توان و بصورت جدی پای کار هستند.

جعفری ادامه داد: کردستان محدودیت های فراوانی دارد و همزمان نیز جای کار فراوان دارد و مانیز در تلاشیم با عزم وهمت وکار شبانه روزی به جبران عقب ماندگی ها بپردازیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت گردشگری و صنایع دستی در توسعه استان و افزایش درآمد مردم اشاره کرد و گفت: ما استانی هستیم کە پتانسیل های بسیاری برای رشد و صادرات صنایع دستی دارد ولی متاسفانە از این پتانسیل استفادە نشدە است.

جعفری اضافە کرد: کرمانشاە در سال گذشتە ۳۳ برابر کردستان کلاش صادر کردە در حالیکە استان ما بە عنوان استان سازندە کلاش ثبت شدە است و این مشکلات باید مرتفع و برنامە ریزی های اصولی در رابطە با اصلاح این مشکلات انجام شود.

بازدید [ 7239 ]
برچسب ها