چهار شنبه 15 مرداد سال 1399

اخبار

معاون اقتصادی استاندار کردستان؛

نیازمند نهضت حذف مقررات زائد در کردستان هستیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان تاکید کرد که برای بهبود فضای کسب وکار نیازمند نهضت حذف مقررات زائد در کردستان هستیم.
نیازمند نهضت حذف مقررات زائد در کردستان هستیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ حسین فیروزی در همایش فرمانداران شهرستانهای تابعه استان وجود قانون را برای ایجاد عدالت و فرصت های برابر دانست و گفت: در کردستان روح اصلی قانون فراموش شده و بیشتر جنبه های محدود کننده قوانین خود را نشان می دهد که این امر فضای کسب و کار را نامناسب کرده است.
وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد در فضای استان یک کار و فعالیت اقتصادی را آغاز کند با مشکلات متعدد اداری مواجه می شود، ادامه داد: برای یک کار و فعالیت اقتصادی در روستاهایی که زمین قیمت چندانی ندارد لازم نیست یک فرد روستایی مدت های مدید در ادارات مختلف سرگردان باشد.
فیروزی با بیان اینکه فرمانداران و بخشداران استان باید برای بهبود فضای کسب و کار بکوشند، گفت: منظور از کمک به فضای کسب و کار نادیده گرفتن قوانین نیست بلکه باید تفاسیر مناسب از قوانین انجام بگیرد تا فضای اقتصادی استان آسیب نبیند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه به اقتصاد کوچک کردستان اشاره کرد و با ارائه آماری گفت: سرانه سپرده در تهران ٨۳ میلیون تومان و سرانه تسهیلات ۷۱/۵ میلیون تومان است که این ارقام در کردستان به ترتیب هفت و ۴/۹ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: با حذف قوانین زائد و دست و پا گیر و تفسیر درست از قانون باید به بهبود فضای کسب و کار استان کمک کرد.

بازدید [ 354426 ]
برچسب ها