شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

هزینەهای انجام شدە برای آموزش‌های مهارتی سرمایەگذاری محسوب می‌شود

استاندار کردستان تاکید کرد هزینەهایی کە برای آموزش‌های مهارتی انجام می‌شود یک نوع سرمایەگذاری محسوب می‌شود.
هزینەهای انجام شدە برای آموزش‌های مهارتی سرمایەگذاری محسوب می‌شود

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفەای شهید ورمقانی سنندج اقدامات در حال انجام را ارزشمند توصیف کرد و گفت: مراکز حرفە آموزی یک فرصت ارزشمند برای جوانان فاقد مهارت و زمینە ساز حضور آنان در بازار کار است.
وی با بیان اینکە از هر امکانی برای کمک بە مراکز حرفە آموزی استان کمک خواهیم کرد و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار اشخاصی کە کسب مهارت کردەاند قرار خواهیم داد، عنوان کرد: در سال گذشتە یک دورە آموزش برای متقاضیان حرفە آموزی کردستان عراق برگزار شدە و درخواست هایی نیز از سلیمانیە، اربیل و کرکوک برای دریافت مهارت‌های آموزشی ارایه شده است.
مرادنیا ابراز امیدواری کرد با گسترش امکانات و مراکز آموزشی جوانان جویای کار فاقد مهارت در سنندج ودیگر شهرستان‌ها بتوانند حرفه ای مناسب یاد بگیرند و جذب بازار کار و بخش خصوصی شوند.

بازدید [ 337554 ]
برچسب ها