جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

همكارى بخش خصوصى و دولتى كردستان براى معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى در استان

با همكارى بخش خصوصى و دولتى كردستان، همايشى به منظور معرفى فرصت‌ها و مشوق‌هاى سرمايه‌گذارى در استان، برگزار مى‌شود.
همكارى بخش خصوصى و دولتى كردستان براى معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى در استان
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ در جلسه اى كه به رياست معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان برگزار شد، اعضاى ستاد برگزارى اولين همايش معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى كردستان مشخص شدند و اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى به عنوان دبيرخانه ستاد معرفي گرديد.
در اين جلسه حسين فيروزى از تمامى دستگاه هاى استان خواست بسته هاى آماده سرمايه گذارى را تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزى و  دبيرخانه ارائه نمايند.
وى بر لزوم چند زبانه بودن اين پكيج ها تاكيد كرد و افزود: بسته معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى به زبان هاى فارسى و انگليسى تهيه و تنظيم شوند تا به سرمايه گذاران داخلى و خارجى ارائه شوند.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان خاطرنشان كرد: در اولين همايش سرمايه گذارى كردستان كه احتمالا در ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد از سرمايه گذاران داخلى و خارجى و شركتها و مؤسسات اقتصادى و هلدينگ ها براى حضور در همايش  دعوت به عمل خواهد آمد.
فيروزى در ادامه از اعضاى ستاد برگزارى همايش سرمايه گذارى و مسئول دبيرخانه همايش خواست براى هر چه بهتر برگزار كردن همايش و دستيابى به نتايج مطلوب از تجربه هاى موفق استان هاى ديگر در جذب سرمايه گذاران بهره بگيريم.
شايان ذكر است با توجه به زمانبر بودن تهيه و تكميل پكيج هاى آماده سرمايه گذارى، تعيين زمان دقيق برگزارى همايش  و تصويب طرح نهايى كه با مسئوليت رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزى تهيه خواهد شد به جلسه آينده ستاد موكول گرديد.

برچسب ها