پنج شنبه 10 مهر سال 1399

اخبار

همه دستگاه‌هاى استان براى گرفتن سهم آب استان تلاش كنند

استاندار كردستان تاكيد كرد: تمام دستگاه هاى استان بايد براى گرفتن سهم آب استان تلاش كنند.
همه دستگاه‌هاى استان براى گرفتن سهم آب استان تلاش كنند

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا در پانزدهمين جلسه شوراى حفاظت منابع آب استان خاطرنشان كرد: در بحث كنترل آب بايد توان خود را روى سدها بگذاريم و از اين منابع ارزنده به بهترين شيوه استفاده كنيم. 
وى با اشاره به اينكه طبق آمار، كردستان در رتبه ٢٧ كشورى به لحاظ سرانه آب در دسترس براى هر فرد، قرار دارد، افزود: با توجه به اينكه كردستان جزو استان هاى پرآب محسوب مى شود، قرار گرفتن در اين رتبه جاى تاسف است. 
مرادنيا ادامه داد: با توجه به اينكه امروز آب به يك مطالبه عمومى در استان تبديل شده، لازم است همه دستگاه ها دست به دست هم دهند تا به سطح مطلوبى از دسترسى به آب برسيم. 
گفتنى است، ميانگين سرانه كشورى سرانه آب در دسترس ١١٨٨ ليتر و اين رقم در استان پر آب كردستان ٦٥٤ ليتر است؛ اين در حاليست كه استان هاى خشكى مانند خوزستان و كرمان در جايگاه اول و دوم اين آمار قرار دارند.

برچسب ها