سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان دستور داد؛

همە شهرهای کردستان بنام سردار شهید قاسم سلیمانی مزین شوند

بهمن مرادنیا بە تمامی فرمانداران شهرستان‌های تابعە استان دستور داد با هماهنگی شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها یک خیابان بنام سردار شهید قاسم سلیمانی نامگذاری شود.
همە شهرهای کردستان بنام سردار شهید قاسم سلیمانی مزین شوند

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا ضمن تبریک و تسلیت شهادت سردار سلیمانی بە پیشگاە مقام معظم رهبری، ملت بزرگ و شریف ایران و بە خصوص مردم شهید پرور کردستان و خانوادە مکرم و ارجمند سردار سلیمانی تاکید کرد: شهید قاسم سلیمانی اسوە مقاومت، شجاعت و استکبار ستیزی بود کە شهادت وی عزم ما را برای ادامە راە ایشان استوار تر می سازد.
وی با بیان اینکە نام و یاد سردار شهید سلیمانی برای همیشە تاریخ زندە خواهد ماند گفت: بە تمامی فرمانداران شهرستان های تابعە دستور دادە شدە است کە در تمامی شهرها خیابان یا یکی از میادین و معابر اصلی شهر را مزین بنام شهید قاسم سلیمانی کنند.
مرادنیا در پایان اظهار کرد: از تمامی شهرداران استان می خواهم با هماهنگی با شورای اسلامی شهرها در اسرع وقت نسبت بە نامگذاری یکی از خیابانها یا میادین شهرها بنام این سردار سلحشور اقدام کنند.

بازدید [ 238431 ]
برچسب ها