شنبه 16 فروردین سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

استاندار کردستان؛

همە کارهای انجام شدە در استان نتیجە کار جمعی است/ مدیران استان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند/املاک مازاد دستگاه‌های دولتی تعین تکلیف شوند

استاندار کردستان همه اقدامات انجام شده برای توسعه و ارتقا جایگاه استان را نتیجه همفکری و تلاش دسته جمعی عنوان کرد.
همە کارهای انجام شدە در استان نتیجە کار جمعی است/ مدیران استان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند/املاک مازاد دستگاه‌های دولتی تعین تکلیف شوند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستات؛ بهمن مرادنیا در سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که به موضوع بودجه‌ی استان در سال ۹٨ اختصاص داشت گفت: در سال گذشته تلاش های زیادی برای افزایش اعتبارات استان انجام شد و نتایج خوبی نیز حاصل گردید که این امر بدون شک حاصل یک تلاش دسته جمعی بود.
وی ابراز امیدواری کرد در سالجاری نیز بتوانیم سهم بیشتری از اعتبارات را برای استان جذب و هزینه کنیم.
مرادنیا با بیان اینکه امسال حقوق کارکنان دولت رشد و افزایش خوبی پیدا کرده از همه مدیران خواست صرفه جویی در هزینه ها را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: در اعتبارات سایر، امسال ما به نسبت سال گذشته ۶۰ درصد کاهش داریم وهمین امر ضرورت صرفه جویی را دو چندان می کند.
استاندار کردستان در ادامه سخنان خود از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست املاک مازاد خود را مشخص و بە فروش برسانند.
وی همچنین بە واحدهای مسکن مهر باقیماندە دراستان و ضرورت اتمام آنها اشارە کرد و افزود: عدە ای از مردم کە جزو اقشار ضعیف هستند در این طرح سرمایە گذاری کردەاند لازم است در این شرایط بە آنان کمک شود.
وی توجە بە بازآفرینی شهری، موضوع پسماند در شهرهای استان، اتمام جادە گردنە صلوات آباد سنندج،  لایە روبی رودخانە ها و بهبود فضای سبز و ورودی شهرهای استان را خواستار شد و گفت: امیدواریم در سالجاری بتوانیم با استفادە از اعتبارات دولتی و ظرفیت های بخش خصوصی در این حوزەها کارهای مهمی انجام دهیم.
مرادنیا همچنین خواستار شفاف سازی محل پرداخت مالیات برخی از شرکت ها شد و گفت: بعضا شنیدە می شود کە برخی شرکت های بزرگ تولیدی مالیاتشان در استان های دیگر پرداخت می کنند کە ضرورت دارد این امر کاملا شفاف سازی شود.
وی با بیان اینکە از درآمدهای مرزی استان در دو ماهە اول سال بیش از ۲۳۰ درصد رشد داشتە است گفت: تدابیر و راهکارهایی باید اندیشیدە شود کە درصدی از این درآمدها در خود استان خرج زیرساخت ها شود.

بازدید [ 17328 ]
برچسب ها