سه شنبه 7 بهمن سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

هیچ کالای اساسی در کردستان گرانتر از کشور بە دست مردم نمی‌رسد/ نگرانی مردم باید دغدغە و نگرانی مسئولان باشد/از هر فرصتی باید برای صادرات و ارز آوری به کشور استفاده کرد.

استاندار کردستان به تاکید گفت در استان هیچ کالای اساسی گرانتر از سایر نقاط کشور به دست مردم نمی رسد.
هیچ کالای اساسی در کردستان گرانتر از کشور بە دست مردم نمی‌رسد/ نگرانی مردم باید دغدغە و نگرانی مسئولان باشد/از هر فرصتی باید برای صادرات و ارز آوری به کشور استفاده کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در دومین جلسە کمیسیون مبارزە با قاچاق کالا و ارز استان کردستان گفت: چند هفتە ای است برخی رسانە ها و اشخاص ذهن مردم را درگیر این مسئلە کردە اند کە استان در تورم نقطە بە نقطە استان اول کشور است اما اعلام میکنم کە این مطلب صحت ندارد.
وی افزود: ما درقیمت همه کالای اساسی و پرمصرف در رتبه های میانی وپایانی کشور قرارداریم و به مردم اطمینان می دهم هیچ کالایی گرانتر از متوسط کشوری به دست آنان نمی رسد.
مرادنیا اضافه کرد: تنها به مدت یکماه و به دلیل صادرات قیمت پیاز بالاتر از میانگین کشور بود و در سه قلم کالای کیف و کفش و مبلمان که ما تولید کننده نیستیم قیمت ها از میانگین کشوری کمی بالاتر بوده است.
وی با بیان اینکه لازم است مدیران و فرمانداران این موضوع را از طرق مختلف و برای آرامش مردم تبیین کنند، گفت: قبلا مرز باز بود و اجناس با قیمت پایین وارد استان می شد تا حدی کە قیمت کالاها در استان پایین تر از میانگین کشور بود و با بستە شدن مرز این قیمت ها افزایش و بە متوسط کشور رسیدە است.
استاندار کردستان تاکید کرد: ما نگرانی مردم را نگرانی و دغدغە خود می دانیم و لازم است مدیران و فرمانداران در برابر مسائلی کە بە ناحق مطرح می شود بایستند.
مرادنیا در ادامه سخنان خود یکی از راهکارهای اساسی مبارزه با قاچاق را توجه به صادرات ذکر کرد و اظهار داشت: ما در استان دارای دو مرز در بانه و مریوان هستیم که می توانیم از آنها نهایت استفاده رابرای صادرات داشته باشیم ولی به سبب نا هماهنگی ها نمی توانیم از این فرصت استفاده کنیم.
وی اضافە کرد: در شرایط فعلی کشور و وجود تحریم های ظالمانه آمریکا باید از هر فرصتی برای صادرات و ارز آوری به کشور استفاده کرد.
مرادنیا توجە بیشتر بە فروش سوخت، استفادە بهینە از انبارهای پس گرفتە شدە در مرز باشماق و رساندن خواب کامیون ها در مرز از چهار روز بە ۲۴ ساعت را مهم ارزیابی کرد و بە فرماندار مریوان تاکید کرد بصورت مداوم بررسی های لازم را در خصوص برطرف کردن موانع مرز باشماق داشتە باشد.
وی گفت: بعد از سالها انبارهای مرز باشماق بە بیت المال عودت دادە شد و لازم است نمایندە قوە قضائیە برای اجرایی شدن حکم و رونق صادرات اقدام نماید.
استاندار کردستان در ادامە سخنان خود بە موضوع خرید گندم خارج از عرف خرید تضمینی اشارە کرد و گفت: این مسئلە فعلا در حد حرف میان مردم مطرح است ولی باید فرمانداران بە این مسئلە توجە جدی داشتە باشند.

بازدید [ 20235 ]
برچسب ها