سه شنبه 6 خرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان؛

هیچ کس برای دولت درآمدزایی غیر قانونی نکند/ مشکلات معدن‌داران با منابع طبیعی تعین تکلیف شود/ وظیفه مدیران حمایت از تولید کننده است

استاندار کردستان بە صراحت گفت هیچ دستگاە اجرایی حق ندارد برای دولت از مردم وفعالان بخش های گوناگون درآمد غیر قانونی کسب کند.
هیچ کس برای دولت درآمدزایی غیر قانونی نکند/ مشکلات معدن‌داران با منابع طبیعی تعین تکلیف شود/ وظیفه مدیران حمایت از تولید کننده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در جلسه هم اندیشی با معدن کاران استان با بیان اینکه معادن استان ظرفیتی بزرگ برای توسعه هستند، گفت: از این منابع باید در راستای افزایش اشتغال و درآمدزایی بیشتر مردم استفاده شود.
وی با بیان اینکه از کلام معدن کاران استان چنین استنباط می شود که در این بخش ناهماهنگی و عدم تعامل وجود دارد، اظهار داشت: اداره منابع طبیعی و معادن در کل کشور وجود دارند و اگر قانونی هست برای همه کشور وجود دارد و باید به آن احترام گذاشت.
وی تاکید کرد: کارگروه رفع موانع تولید در چند جلسه مشکلات مربوط بە معادن استان با اداره منابع طبیعی را تعین تکلیف کند.
مرادنیا ادامه داد: تحت هیچ شرایطی نباید دستگاه‌های اجرایی بە فکر درآمدزایی برای دولت باشند واز فعالان تولیدی رقمی خارج از چارچوب قانون دریافت کنند.
وی افزود: قانون درخصوص نحوە و میزان دریافت از فعلان اقتصادی بخش های گوناگون ساز و کار مشخص خود را دارد و اگر تخلفی در این خصوص وجود دارد باید بشدت با آن برخورد شود.
استاندار کردستان در ادامە سخنان خود دوری از حسادت و غرض‌ورزی را لازمە فعالیت تولیدی و اقتصادی دانست و گفت: لازم است مدیران زیر مجموعە های خود را توجیە و با درک حساسیت ها بە چرخە تولید و اشتغال کردستان کمک کنند.
مرادنیا اضافە کرد: اگر می‌خواهیم استان توسعە پیدا کند باید همە با یکدیگر همکاری کنند وظیفە همە ماست از تولید کنندە حمایت کنیم.

بازدید [ 15276 ]
برچسب ها