سه شنبه 14 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار کردستان:

هیچ گونە کوتاهی از در برگزاری کنگرە مشاهیر کرد پذیرفتنی نیست

استاندار کردستان بە دستگاه‌های متولی برگزاری کنگرە مشاهیر کرد یادآوری کرد کە هیچ گونە کوتاهی در برگزاری این کنگرە پذیرفتنی نیست.
هیچ گونە کوتاهی از در برگزاری کنگرە مشاهیر کرد پذیرفتنی نیست

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهمن مرادنیا در هفتمین جلسه شورای راهبردی کنگره مشاهیرکرد گفت: همە باید تلاش کنند کە این کنگرە در یک سطح عالی و با کیفیت بالا برگزار شود.
وی با انتقاد از برخی کم کاری ها در آمادە سازی بسترهای لازم برای برگزاری کنگرە مشاهیر کرد  اظهار داشت: ما کمتر از دو ماە تا زمان برگزاری کنگرە فرصت داریم و هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن ماندە است کە باید این کم کاری ها جبران شود.
مرادنیا اظهار داشت: لازم است همە ساز و کارها وبرنامە ها مرتب و در اسرع وقت هماهنگی های لازم برای حضور میهمانان صورت بگیرد.
استاندار کردستان افزود: من با تمام توان تلاش خواهم کرد کە هر مشکلی در راستای برگزاری کنگرە وجود دارد را برطرف کنم.

بازدید [ 455088 ]
برچسب ها