شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

وزیر کشور با تبدیل روستای حسین آباد جنوبی به شهر موافقت کرد

دکتر رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به مرادنیا استاندار کردستان با تبدیل روستای حسین آباد جنوبی مرکز بخش حسین آباد به شهر موافقت کرد.
وزیر کشور با تبدیل روستای حسین آباد جنوبی به شهر موافقت کرد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
در ابلاغیه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به مرادنیا استاندار کردستان آمده است؛ در اجرای ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای حسین آباد جنوبی مرکز بخش حسین آباد شهرستان سنندج به شهر موافقت می شود.
همچنین وزیر کشور خطاب به استاندار کردستان درخواست کرد اقدامات لازم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.

برچسب ها