شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

استاندار كردستان در ديدار با رييس كميته امداد كشور:

وظيفه همه ما خدمت به مردم است

استاندار كردستان در ديدار با رييس كميته امداد كشور ضمن يكى خواندن دولت، مجلس و ساير ارگان هاى كشور، اظهار داشت: ما جدا از هم نيستيم و وظيفه دينى، شرعى و قانونى همه ما، خدمت به مردم است.
وظيفه همه ما خدمت به مردم است

 

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ بهمن مرادنيا با اشاره به شرايط تحميل شده به كردستان به واسطه جنگ و ديگر اتفاقات اوايل انقلاب، خاطرنشان كرد: اگر به كردستان توجه جدى نشود اين فاصله (اقتصادى و توسعه اى) ادامه پيدا خواهد كرد.

 در اين ديدار به مصوبه در اختيار گذاشتن مسكن هاى مهر به كميته امداد جهت واگذارى به مددجويان و همچنين لزوم بازآفرينى بافت هاى فرسوده شهرى اشاره شد كه استاندار كردستان ضمن استقبال از اين موضوع، افزود: حدود ٥٧ درصد از جمعيت استان حاشيه نشين هستند و لازم است تحولى در اين حوزه صورت گيرد كه اميدوارم با كمك هاى كميته امداد اين تحول اتفاق بيفتد. 

مرادنيا در پايان يادآور شد: فرصت ها را بايد قدر بدانيم و تا زمانى كه اين فرصت در اختيار ماست بايد از آن براى خدمت به مردم استفاده كنيم.

 

 

 

برچسب ها