شنبه 5 بهمن سال 1398

اخبار

مدیرکل بانوان استانداری کردستان خبر داد:

پرداخت وام قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار تا پايان سال

مديركل امور بانوان و خانواده استاندارى كردستان از اهتمام در پرداخت وام ٣ ميليون تومانى به ٥٠٠ نفر از زنان سرپرست خانوار در استان خبر داد.
پرداخت وام قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار تا پايان سال

 

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ ليلا آژير در مصاحبه با خبرنگار اين پايگاه، اظهار داشت: طى تفاهم نامه همكارى مشترك ما بين دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى كردستان و بانك مهر ايران در استان، مقرر شد به ٥٠٠ نفر از زنان سرپرست خانوار، وام ٣ ميليون تومانى پرداخت شود. 
وى سهميه هر كدام از شهرستان هاى استان را ٥٠ نفر اعلام و خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بانك مهرايران در سروآباد شعبه ندارد، سهميه اين شهرستان به تعداد ٢٥ نفر در شعبه مريوان پرداخت مى شود و سهميه سنندج نيز ١٠٠ نفر است. 
آژير شرط پرداخت اين وام را معرفى از سوى دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى در سنندج و امور بانوان فرماندارى ها در شهرستان ها تا پايان اسفند عنوان و تاكيد كرد: حتما بايد اين اعتبار تا پايان امسال جذب شود در غير اينصورت برگشت خواهد خورد. 
وى در پايان از توجه بانك قرض الحسنه مهرايران به قشر محروم و نيازمند زنان سرپرست خانوار و همكارى و پيگيرى بسيار خوب اين بانك در پرداخت وام به اين قشر، تقدير و تشكر كرد.

برچسب ها