جمعه 15 فروردین سال 1399

اخبار

پست كردستان كارنامه موفقى در ايجاد اشتغال رقم زده است

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، گفت: اداره پست كردستان كارنامه موفقى در ايجاد اشتغال و عملى كردن اقتصاد مقاومتى رقم زده است.
پست كردستان كارنامه موفقى در ايجاد اشتغال رقم زده است


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان
؛ حسين فيروزى در بازديد از نهاد فناورى سلامت كردستان و طى جلسه با مديران اين شركت و اداره پست استان، ضمن تقدير از حمايت اداره پست كردستان از ٢ شركت نوپاى دانش بنيان استان و زمينه سازى اشتغال بيش از ١٥٠ نفر توسط اين شركت ها، اظهار داشت: حمايت از شركت هاى دانش بنيان بايد در اولويت برنامه همه مديران دستگاه هاى اجرايى استان قرار گيرد. 
وى ادامه داد: در سالى كه به نام اقتصاد مقاومتى، توليد و اشتغال مزين است، اداره پست كردستان كارنامه موفقى در ايجاد اشتغال رقم زده و مدير و كاركنان اين مجموعه شايسته تقدير هستند. 
فيروزى يادآور شد: طى ٢ سال متوالى، اقتصاد مقاومتى از سوى مقام معظم رهبرى به عنوان استراتژى تمامى دستگاه هاى كشور مطرح شده و اداره پست كردستان اين استراتژى را به دور از شعارزدگى و جنجال و در كمال سكوت و آرامش اين استراتژى را عملى كرده است. 
وى خاطرنشان كرد: اداره پست با بضاعت حداقلى خود و با حمايت جدى نهادى و سازمانى از ٢ شركت نوپاى دانش بنيان استان (اهورا) و (ثنا 3D) را در راستاى توسعه اشتغال و خدمت رسانى يارى كند. 
معاون استاندار تاكيد كرد: مدير شركت دانش بنيان اهورا كه در زمينه سلامت الكترونيك فعاليت دارد يكى از نخبگان و نوآوران استان است كه با تلاش و پشتكار و با ارتقاء بهره ورى، نوآورى را به اشتغال تبديل كرده و با تسريع در ارائه خدمات الكترونيك سلامت به مردم، از اتلاف وقت و هزينه جلوگيرى كند. 
وى در ادامه گفت: در پيش بينى رشد ٨ درصدى اقتصاد، سهم ارتقاء بهره ورى ٣ درصد است كه شركت اهورا با جلوگيرى از اتلاف هزينه و وقت هم استراتژى كشور و هم برنامه ششم را با جديت دنبال كرده است. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار، مسير پيش گرفته شده از سوى اداره پست كردستان و شركت اهورا را مسير سخت اما صحيح عنوان كرد و افزود: انتهاى اين مسير سخت، ايجاد اشتغال براى جوانان، رفاه براى مردم و درآمد ايى براى دستگاه است و اميدواريم آنرا با صبورى، پشتكار و تعهد ادامه دهند.

بازدید [ 613662 ]
برچسب ها