جمعه 15 فروردین سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

پيشگامى بخش خصوصى در بهره گيرى از استارت آپ‌ها، نويدبخش توسعه‌ی کردستان

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، با ابراز خرسندى از پيشگامى بخش خصوصى و نهادهاى غيردولتى كردستاندر بهره گيرى از استارت آپ ها، اين پيشگامى را نويدبخش ايجاد توسعه در كردستان دانست.
پيشگامى بخش خصوصى در بهره گيرى از استارت آپ‌ها، نويدبخش توسعه‌ی کردستان


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
حسين فيروزى در نشست تخصصى مفاهيم بنيادى نوآورى كه با "موضوع نوآورى و تعامل با استارت آپ ها، راهكارى براى حل چالش صنعت و توسعه كسب و كار" با حضور مديران و كارشناسان مرتبط بخش خصوصى و دولتى استان در استاندارى برگزار شد، تاكيد كرد: استارت آپ ها از الزامات دنياى امروز است كه بايد خود را با آن وفق دهيم. 
وى در اين خصوص افزود: استارت آپ ها سازمان هاى كوچك، چابك، كم هزينه و با قدرت سازماندهى شوندگى بالا هستند كه مى توانند يارى گر همه سازمان هاى خصوصى و دولتى در چابك تر و مشترى پسندتر شدن باشند. 
فيروزى، سرمايه گذارى ناكافى در توليد و اشتالزايى در كردستان را مهمترين مشكل استان عنوان و خاطرنشان كرد: استان ما نيازمند بهره گيرى از استارت آپ ها براى شتاب بخشى براى سرمايه گذارى در ظرفيت هاى استان است بنابراين بايد جذب سرمايه گذارى خارجى و داخلى را به عنوان موضوعى جذاب براى استارت آپ ها مطرح كنيم. 
معاون استاندار در ادامه با اشاره به اينكه در كردستان، بخش خصوصى و نهادهاى غير دولتى پيشگام تر و پيشقدم تر از بخش دولتى در راستاى بهره گيرى ازاستارت آپ ها گام برداشته اند، اظهار داشت: اين پيشگامى اميدواركننده و نويدبخش توسعه استان است. 
شايان ذكر است، اين نشست با همكارى اتاق بازرگانى سنندج، دفتر فناورى و اطلاعات استاندارى و با دعوت از كارشناس سنندجى شركت ايرانى _ اتريشى what a venture برگزار شد.

بازدید [ 612465 ]
برچسب ها