یک شنبه 6 بهمن سال 1398

اخبار

معاون اقتصادی استاندار:

پژوهش‌هاى كاربردى، لازمه توسعه پايدار كردستان

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان بر لزوم انجام پژوهش هاى هدفمند و كاربردى در راستاى حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار تاكيد كرد.
پژوهش‌هاى كاربردى، لازمه توسعه پايدار كردستان


به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛
حسين فيروزى در چهارمين همايش ملى انرژى، محيط زيست، كشاورزى و معمارى پايدار، اظهار داشت: پژوهش هاى انجام شده در استان با به سمتى حركت كند كه زمينه ساز حفاظت از محيط زيست و ايجاد توسعه پايدار باشند.
وى با تشريح بخشى از نتايج موفقيت آميز تحقيقات و آزمايش ميدانى انجام شده توسط مركز تحقيقات كشاورزى استان كه بر مبناى كشاورزى حفاظتى و تاثير آن بر پايدارى محيط زيست و افزايش توليدات انجام گرفته، تاكيد كرد: بايد رويكرد كشاورزى حفاظتى را جايگزين كشاورزى سنتى در استان كنيم.
فيروزى مهمترين چالش استان در زراعت ديم را ناپايدارى توليد و وابستگى شديد درآمد حاصل از آن به بارندگى سالانه دانست و با اشاره به متوسط سالانه شيب كاهشى ٣/٥٤ بارندگى و افزايش ٠/٠٣ درجه اى دما طى ٥٠  سال اخير در سنندج، اذعان داشت: اين تغييرات تهديد بزرگى براى كشاورزى و توليد استان است.
وى در ادامه، حفاظت از منابع توليد و كاهش هزينه هاى توليد را دو مولفه اصلى كشاورزى حفاظتى عنوان كرد خاطرنشان كرد: تحقيقات ما در اين زمينه بسيار اندك است در حالى كه در دنيا بسيار به آن توجه شده و ما نياز داريم كه اين دانش را لوكاليزه و بومى سازى كنيم كه اين امر نيازمند ورود جوامع دانشگاهى است.
معاون استاندار كردستان در پايان ابراز اميدوارى كرد، رويكرد پژوهش ها به سمت پژوهش هاى كاربردى در راستاى افزايش درآمدهاى كشاورزان و توسعه پايدار و همچنين حفاظت و پايدارى محيط زيست كه براى همه ما مهم و حياتى است بيانجامد.

بازدید [ 560082 ]
برچسب ها