جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

فیروزی تاکید کرد:

پژوهش‌ها بايد تقاضا محور باشد

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندار كردستان، گفت: پژوهش هايى كه انجام مى شود بايد تقاضامحور باشد و مشكلات جامعه را برطرف كند.
پژوهش‌ها بايد تقاضا محور باشد

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى استاندارى كردستان؛ حسين فيروزى در اولين جلسه ستاد استانى برگزارى هفته پژوهش با يادآورى اينكه كردستان در ٢ سال گذشته استان برتر در اجراى برنامه هاى هفته پژوهش بوده افزود: اين موفقيت پياپى نشان مى دهد هم ساختارها به درستى تعريف شده و هم تلاش هاى اعضا در مسير درستى بوده كه منتج به نتيجه شده است.
وى مهمترين هدف برگزارى هفته پژوهش را تعامل پايدار ميان عرضه كنندگان و بهره برداران دستاوردهاى پژوهشى عنوان و خاطرنشان كرد: اين تعامل در كوتاه مدت ميسر نمى شود بلكه بايد شرايطى فراهم شود تا با بهر ه بردارى صحيح از دستاوردهاى پژوهشى در حوزه هاى مختلف، بخشى از مشكلات جامعه حل شود.
معاون استاندار كردستان در اين خصوص افزود: اگر نتوانيم بهره برداران را از دستاوردهاى پژوهش هاى انجام شده مطلع كنيم، عملا بخشى از اقدامات بى نتيجه مى ماند و يكى از بهترين روش هاى اطلاع رسانى، معرفى اين پژوهش ها توسط خود محققان و ايده پردازان از طريق صدا و سيماست.
فيروزى با اذعان به اينكه اقتصاد موضوع اول در جامعه ماست، خاطرنشان كرد: هر پژوهشى در حوزه صنعت، كشاورزى و ... كه بتواند در استان ما به ارتقاء توليد و اشتغال بيانجامد داراى اولويت است و اگر بتوانيم پژوهش ها را به اين سمت هدايت كنيم مى توانيم ادعا كنيم پژوهش ها در جهت حل اساسى تر مشكلات جامعه و به صورت كاربردى انجام شده است.
معاون استاندار در ادامه اظهار داشت: بايد به گونه اى عمل كنيم كه اهداف هفته پژوهش در تمام طول سال جارى و سارى باشد و در راستاى ترويج و نهادينه شدن فرهنگ پژوهش بويژه پژوهش هاى كاربردى و تقاضامحور تلاش كنيم .
وى ضمن تاكيد بر لزوم مشاركت و حضور قشر جوان و نوجوان به عنوان آينده سازان كشور، در برنامه هاى هفته پژوهش، ابراز اميدوارى كرد نام كردستان امسال نيز مانند سالهاى قبل بدرخشد.

برچسب ها