چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

پیام استاندار کردستان بە مناسبت سالروز‌ تشکیل سپاە پاسداران انقلاب اسلامی

بهمن مرادنیا در پیامی دوم اردیبهشت، سالروز تشکیل سپاە پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
پیام استاندار کردستان بە مناسبت سالروز‌ تشکیل سپاە پاسداران انقلاب اسلامیبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
در این پیام آمده است؛
دوم اردیبهشت ماە سالروز تدبیر حکیمانە حضرت امام خمینی(ره) در تاسیس سپاە پاسداران انقلاب اسلامی است کە آثار و برکاتش در همه ابعاد زندگی ایرانیان و ملت های مظلوم مشهود است.
کارنامە پر افتخار سپاە پاسداران در عرصەهای مختلف موجب خشنودی دوستداران نظام و انقلاب و یاس و ناامیدی دشمنان و در راس آن استکبار جهانی است.

اینجانب سالروز تاسیس سپاە پاسداران انقلاب اسلامی را بە محضر مردم شهید پرور کردستان، پاسداران جان بر کف وخانوادە های معزز آنان تبریک گفتە و از خدواند بزرگ عزت و سربلندی همگان را خواستارم.

بازدید [ 132354 ]
برچسب ها