چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت روز شوراها

بهمن مرادنیا در پیامی فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را بە تمامی اعضای شوراهای شهر و روستا تبریک گفت.
پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت روز شوراها

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ در این پیام آمدە است؛
نهم اردیبهشت کە در تقویم رسمی کشور بە نام روز شوراها نامگذاری شدە است فرصتی است برای قدردانی از شوراهای شهر و روستا در استان کردستان کە با اندیشە و اتکا بە خرد جمعی در جهت حل مشکلات در سطح محلی تلاش می کنند و با نظارت دقیق بر عملکرد شهرداریها زمینە خدمت‌رسانی مطلوب و هر چە بهتر بە شهروندان را فراهم می‌نمایند.

اصل شورا، یک اصل مترقی و روشن در قانون اساسی و مورد تاکید دین مبین اسلام است کە بە برکت نظام جمهوری اسلامی جامەی عمل پوشیدە و بعد از گذشت چند دورە از تشکیل شوراها آثار و برکات زیادی برای کشور و استان در پی داشتە است.

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را خدمت برادران و خواهرانی کە در جایگاە شورا در شهرها و روستاهای استان مشغول خدمت‌اند تبریک عرض کردە و امیدوارم با تلاش بیشتر در راە تحقق جامعە شهروند مدار و شهر و روستاهایی آبادتر در سایە توجهات حضرت باریتعالی موفق و موید باشید.

بازدید [ 84930 ]
برچسب ها