چهار شنبه 7 خرداد سال 1399

اخبار

پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت روز معلم

بهمن مرادنیا در پیامی دوازدهم اردیبهشت ماە، روز معلم را بە تمامی فرهنگیان، معلمان و پویندگان راە علم و دانش استان کردستان تبریک و تهنیت گفت.
پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت روز معلم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ در پیام استاندار کردستان آمدە است؛
تلاش در راە آموزش فرزندان این آب و خاک برای ساختن کشوری توسعە یافتە، پرافتخار، معنویت گرا و آباد اجری عظیم در پیشگاە خداوند بزرگ دارد.
تلاش معلمانی کە در شهرها، مناطق حاشیە و دور افتادە ترین روستاهای مرزی استان با تحمل مرارت و سختی ها درس عشق و ایثار می دهند و با همدلی راە چگونە زیستن و انسانیت را بر دل جویندگان دانش حک می کنند ستودنی است.

اینجانب دوازدهم اردیبهشت کە بنام روز معلم در تقویم جمهوری اسلامی ایران نقش بستە است را بە پیشگاە همە معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش استان کردستان تبریک عرض نمودە و از خداوند رحیم برای همگان طول عمر باعزت و توام با سلامتی مسالت می نمایم.

بازدید [ 78546 ]
برچسب ها