شنبه 23 آذر سال 1398

اخبار

پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی

بهمن مراد نیا استاندار کردستان در پیامی سالروز تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی را بە همە تلاشگران این حوزە تبریک گفت.
پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان متن پیام بە این شرح است؛
هفتم دیماە سالروز تاسیس سازمان پر برکت نهضت سواد آموزی بە فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(رە) نقطە عطفی در فراگیری و همگانی شدن امر آموزش در تمامی مناطق کشور از جملە مناطق دور افتادە و محروم کشور بود کە برکات بسیاری را به همراە داشتە است.
استان کردستان هم با تلاش مدیران، کارشناسان والخصوص آموزشیاران دلسوز ، خدوم و بی ادعا در دو سال گذشتە با کسب رتبە نخست در انسداد مبادی بیسوادی و رتبە دوم کشوری در رشد خالص شاخص سواد موفقیت های چشمگیری بە دست آوردە است کە جای بسی مباهات وافتخار برای استان سرافراز و فرهنگی کردستان است.
اینجانب ضمن تبریک سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی بە همە تلاشگران و فعالان این عرصە پرامید، برای همە آنان موفقیت روزافزون، عزت و سربلندی در سایە توجهات خداوند رحمان آرزو می‌نمایم.

برچسب ها