پنج شنبه 14 آذر سال 1398

اخبار

پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت ماە ربیع‌الاول ​و آغاز هفتە وحدت

استاندار کردستان بە مناسبت میلاد مسعود نبی مکرم اسلام و آغاز هفتە وحدت پیام تبریکی صادر کرد.
پیام تبریک استاندار کردستان بە مناسبت  ماە ربیع‌الاول ​و آغاز هفتە وحدت

 

 

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان متن پیام بە این شرح است؛

آغاز ماە مبارک ربیع الاول و میلاد یگانە اسوە کائنات حضرت ختمی مرتبت موجی از شور و شعف و معرفت در میان آحاد جامعە ایجاد می‌کند وموجبات همبستگی و تقویت وحدت و برادری را در جامعە اسلامی بیش از پیش تقویت می‌کند.

هم اکنون جهان اسلام نیازمند یکپارچگی و اتحاد برای فائق آمدن بر مصایب و مشکلاتی است کە بە واسطە دخالت بیگانگان دامنگیر کشورهای اسلامی شدە است، باشد کە هفتە وحدت  راە را بر هم افزایی، همدلی وهمسویی همه مسلمانان هموار و موجبات خشنودی و رضایت آن یگانە منجی عالم بشریت را فراهم نماید.

اینجانب ضمن تبریک آغاز ماە ربیع الاول و هفتە وحدت بە تمامی برادران و خواهران تشیع و تسنن استان کردستان امیدوارم با تقویت ریشەها و مبانی اسلام ناب محمدی شاهد سربلندی، توسعه و پیشرفت هرچە بیشتر این خطە‌ی سرفراز از ایران اسلامی باشیم.برچسب ها