چهار شنبه 13 اسفند سال 1399

اخبار

پیام تشکر استاندار کردستان از مردم دیار گروس

بهمن مرادنیا در پیامی از حضور گرم مردم شهرستان بیجار در دور دوم یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکر کرد.
پیام تشکر استاندار کردستان از مردم دیار گروس

بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان در این پیام آمده است؛
حضور گرم و صمیمی مردم همیشه در صحنه دیار گروس در دور دوم یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگ زرین دیگری بر افتخارات بی شمار این سرزمین افزود.
انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک حق و نماد واقعی مردم سالاری دینی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است و مردمان ما همواره و در هر شرایطی با حضور در پای صندوق های رای اراده خود را به منصه ظهور رسانده و نشان داده اند که راه اصلاح امور و بهبود شرایط در همه ابعاد آن از صندوق های رای می گذرد.
اینجانب از مردم دیار گروس که علیرغم مشکلات فراوان و وجود بیماری کرونا باحضور حماسی و پرشور خود به پای صندوق های رای آمدە و همچنین از تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، نیروهای امنیتی و انتظامی، شورای محترم نگهبان و سایر عواملی کە بە برگزای یک انتخابات سالم یاری رساندند تشکر می نمایم.

بازدید [ 229083 ]
برچسب ها