دو شنبه 11 فروردین سال 1399

اخبار

کارهای اساسی عمرانی در نایسر سنندج در حال اجرا است

معاون پارلمانی رئیس جمهور بە همراە استاندار کردستان و جمعی از مدیران در بازدید از ناحیە منفصلە شهری نایسر گفت کارهای اساسی عمرانی در نایسر سنندج در دست اجر است.
کارهای اساسی عمرانی در نایسر سنندج در حال اجرا است
 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کردستان؛ حسینعلی امیری با بیان اینکە نیازهای مردم در ناحیە منفصله شهری نایسر زیاد است افزود: استانداری کردستان در دو سال گذشته برنامه‌های خوبی در این ناحیه اجرا و عملیاتی کرده است.

وی ادامه داد: مردم بعنوان ساکنان این منطقه باید خود نیز در بازسازی و بهسازی محل زندگی خود مشارکت کنند تا کارها زودتر و بهتر به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه خدمات دولت در نواحی منفصل شهری سنندج و از جمله نایسر در حوزه‌های درمان، آموزش، ورزش، فضای سبز و بهسازی معابر متمرکز است افزود: رئیس جمهور من را بعنوان یک فرد کُرد زبان بە کردستان فرستادە است تا مشکلات را از نزدیک بررسی و گزارشات لازم را جهت اقدام بە خدمت ایشان اعلام کنم.

بازدید [ 412281 ]
برچسب ها