جمعه 22 آذر سال 1398

اخبار

به میزبانی استانداری کردستان

کارگاه آموزشی آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی آغاز شد

کارگاه آموزشی دوروزه آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و آشنایی با آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، (استاندارد 2800) در استانداری کردستان آغاز شد.
کارگاه آموزشی آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی آغاز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان مدیرکل شهری و شوراهای استانداری روز یکشنبه در این کارگاه آموزشی اظهار کرد: با توجه به وقوع حوادثی چون زلزله اخیر کرمانشاه، برگزاری این قبیل کارگاه ها یک ضرورت به شمار می رود.
جمشید اسدی افزود: در این کارگاه آموزشی شهرداران، روسای شوراهای شهرهای استان و مسئولان فنی و اعضای شورای استان و کارشناسان فرمانداری حضور دارند.
وی با بیان اینکه شهرداریها، شوراها و نظام مهندسی در موضوع ساخت و ساز ذیمدخل هستند، گفت: خروجی این کارگاه باید فراگیری آموزش های لازم و پاسخ متقن به چرایی دلایل وقوع زلزله باشد.
اسدی تاکید کرد: باید از نتایج این حوادث برای  فعالیتها استفاده شود، و مقررات 20 گانه و آیین نامه 2800 بکارگیری شود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان خاطرنشان کرد: همه در مقابل جان و مال مردم مسئولیم، اما به دلیل عدم تجربه زلزله و نبود فرهنگسازی میان عامه مردم برای ساخت و ساز اصولی در این زمینه مشکل داریم.
وی در پایان افزود: خروجی این کارگاه باید ارتقای علم و دانش و آموزش آمادگی های لازم برای مقابله با مخاطرات طبیعی و حفظ جان و جلوگیری از تلفات باشد.

 

 

 

برچسب ها