یک شنبه 17 آذر سال 1398

اخبار

کارگروه زیربنایی استان کردستان برگزار شد

جلسه کارگروه زیربنایی استان کردستان روز سه شنبه برگزار شد.
کارگروه زیربنایی استان کردستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان در این جلسه 23 مورد در زمینه های طرحهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی بررسی و با 22 مورد موافقت شد.

 

 

برچسب ها