جمعه 15 فروردین سال 1399

اخبار اقتصادی و عمرانی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان:

کالاهای اساسی بیش از نیاز استان تامین و ذخیرە شدە است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعە منابع استاندار کردستان از تامین و ذخیرەسازی کالاهای اساسی و بیش از مقدار مورد نیاز مردم در ایام پایان سال خبر داد.
کالاهای اساسی بیش از نیاز استان تامین و ذخیرە شدە است


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
حسین فیروزی در جلسە ستاد تنظیم بازار استان با بیان اینکە خوشبختانە میزان عرضە و تقاضای کالاها در استان متعادل است گفت: با توجە بە روزهای پایانی سال تمهیدات لازم در جهت ذخیرە کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اندیشیدە شدە و ذخیرە مناسب نیز صورت گرفتە است.
وی با اعلام اینکە دولت کمترین دخالت را در بازار خواهد داشت گفت: آنچە برای دولت مهم است تنظیم عرضە و تقاضای مناسب کالاها توسط بازاریان است.
فیروزی افزود: در صورت بهم خوردن میزان عرضە و تقاضا دولت اقدام بە تنظیم بازار و عرضە کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز مردم خواهد کرد.
وی با اشارە بە اینکە بار اصلی تنظیم بازار بە عهدە اصناف و بازاریان است اضافە کرد: از همە تولید کنندگان و توزیع کنندگان می خواهم مرغوبترین کالاها را در بازارهای استان بە مردم و گردشگران  در ایام عید عرضە کنند.
معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین بە اهمیت برگزاری نمایشگاەهای عرضە مستقیم کالا نیز اشارە کرد و افزود: باید تدابیری اندیشیدە شود کە این نمایشگاەها در مناطق پرجمعیت و حاشیە شهرها کە اقشار کم درآمد در آنجا سکونت دارند برپا شود.
فیروزی در ادامە سخنان خود اصناف را بە ایجاد بازار فروش فوق العادە در شهرهای استان فراخواند و اظهار داشت؛ فروش های فوق العادە با اجناس مرغوب و قیمت های واقعی در ایام پایانی سال در بازار رونق ایجاد خواهد کرد.

 

 

بازدید [ 68001 ]
برچسب ها