یک شنبه 27 مرداد سال 1398

اخبار

معاون سیاسی استاندار تاکید کرد:

کالاهای قاچاق موجود در انبارها تعیین تکلیف شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خواستار تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبارها شد.
کالاهای قاچاق موجود در انبارها تعیین تکلیف شوند


بە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛
علیرضا آشناگر در هفتمین جلسە کمسیون قاچاق کالا و ارز استان کردستان با بیان این مطلب گفت: با توجە بە وجود حجم زیاد کالاها و ارزش میلیاردی آن کالاها لازم در سریع ترین زمان ممکن نسبت بە تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
وی با بیان اینکە ممکن است بیشتر کالاها در صورت عدم تعیین تکلیف تاریخ مصرف‌شان به اتمام برسد خواستار مکاتبە با مسئولان کارگروە ویژە مرز و رییس قاچاق کالا و ارز کشور شد.
آشناگر همچنین در این جلسە بر ضرورت مساعدت برای تردد آسانتر اتوبوس‌های مسافربری بە سلیمانیە تاکید کرد و افزود: با توجە بە تردد تعداد اندک اتوبوس ها لازم نیست سختگیر‌ی‌های بی مورد در خصوص مقدار سوخت موجود آنها انجام شود.
وی در ادامە چرخش کالاهای ورودی از معابر مرزی را در سطح استان بنابر قانون بلامانع دانست و اضافە کرد: جهت مساعدت حال مردم و مسافران اجازە دادە شود دو کالای متفاوت لوازم خانگی توسط مسافران حمل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین واردات البسە، کیف، کفش و پارچە را جهت حمایت از تولیدات داخلی از ۱۵ آذرماە ممنوع اعلام کرد و گفت: پوشاک تولید داخل با همان کیفیت نیازهای داخل را کاملا پوشش می دهد و بر اساس همین منطق ضرورتی بە واردات آن کالاها از معابر مرزی وجود ندارد و لازم است فرمانداران تمهیدات لازم را در این خصوص داشتە باشند.
وی در ادامە سخنان خود بازگشایی مرز رسمی باشماق را حاصل همکاری همە نهادها دانست و اضافە کرد: هم اکنون تردد و ترانزیت کالا بە مانند قبل در این مرز برقرار است.
آشناگر مرز باشماق مریوان را از مرزهای زندە و پویای کشور برشمرد و اظهار داشت: سالانە حدود چهار میلیارد دلار مبادلە تجاری و ترانزیت کالا در این مرز انجام می شود.
وی با بیان اینکە هم اکنون بازارچەهای مرزی ملەخورد، خانم شیخان و سیرانبند در استان فعال هستند ادامە داد: مرز سیف سقز نیز با مصوبە رسمی دولت ابقا شد و برای فعال کردن آن در حال هماهنگی با برخی نهادها و دستگاههای مرتبط هستیم.

 

 

 

برچسب ها