پنج شنبه 14 آذر سال 1398

اخبار

کنترل آسیب های اجتماعی در جامعه نیازمند تدوین برنامه جامع علمی است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان گفت: کنترل و پیشگیری از افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه نیازمند یک برنامه جامع علمی است و همه دستگاه ها در این موضوع باید همکاری کنند.
کنترل آسیب های اجتماعی در جامعه نیازمند تدوین برنامه جامع علمی است

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان از خبرنگار ایرنا، جمال ارشدی روز دوشنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی این استان اظهار کرد: مجموعه عوامل و متغیرهایی در افزایش آسیب های اجتماعی نقش دارند و کنترل این عوامل توسط یک دستگاه امکاپذیر نیست دستگاه های متولی و مرتبط باید نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در این استان اقدامات خوبی انجام شده است و امسال از سوی وزارت کشور اعتباراتی برای این حوزه جذب شد که متناسب با فعالیت در میان دستگاه ها و فرمانداری ها توزیع گردید.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به موضوع ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و مراکز حاشیه ای به عنوان یکی از عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی گفت: 52 محله حاشیه نشین در مناطق مختلف این استان وجود دارد که سال گذشته برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی، 17 طرح اجتماعی در این مناطق اجرا شد که بیشترین آن در سنندج بود.

ارشدی همچنین به بحث طلاق به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته نرخ طلاق در این استان 4.1 درصد بود و بیشترین آمار مربوط به سنندج با 3.2 درصد و کمترین نیز مربوط به سروآباد بود.

وی با اشاره به موضوع کودکان کار در استان کردستان تاکید کرد: سال گذشته آمار کودکان کار 70 نفر بود که بیشتر از مناطق حاشیه شهر و سکونتگاه های غیر رسمی بودند که برای ساماندهی آنها سندی تدوین شده است.

وی از شناسایی 268 متکدی در شهرهای استان کردستان در سال گذشته خبر داد و افزود: 51 نفر از این متکدیان از استان های دیگر آمده بودند که پس از سیر مراحل قانونی به شهرهای خود باز گردانده شدند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کردستان نیز در این نشست با بیان اینکه آسیب اجتماعی مساله ای است که در همه دنیا وجود دارد، اظهار کرد: آسیب های اجتماعی در این استان رصد می شود و برنامه ریزی های لازم برای کاهش و کنترل این آسیب ها نیز پیش بینی شده و اجرا می شود.

محسن شجاعی افزود: هیچ آسیب اجتماعی در جامعه بطور کامل ریشه کن و نابود نمی شود ولی لازم است برنامه های پیشگیرانه اجرا شود و تلاش کنیم در برابر این آسیب ها منفعل نباشیم.

برچسب ها