شنبه 18 مرداد سال 1399

اخبار

نصراللهی‌زاده؛

کنگرە بین‌المللی مشاهیر کُرد چهرە فرهنگی کردستان را نمایان کرد

رئیس سازمان مدیریت و برنامە ریزی استان کردستان کنگرە مشاهیر کرد را در راستای نمایان کردن چهرە فرهنگی کردستان موفق ارزیابی کرد.
کنگرە بین‌المللی مشاهیر کُرد چهرە فرهنگی کردستان را نمایان کردبە گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ بهرام نصراللهی زادە در جلسه شورای راهبردی کنگرە مشاهیر کرد کە باهدف بررسی و ارزیابی دستاوردهای کنگرە برگزار شد گفت: برگزاری کنگرە مشاهیر کرد را یک کار بزرگ وارزندە می دانم وبا همە نقدهای واردە بە آن توانست به اهدف خود دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه برگزاری برنامه های فاخر فرهنگی می تواند نقش بسزایی در تقویت هویت ملی داشته باشد، افزود: هویت ملی باید به نحوی تعریف شود که میان ایرانی بودن وکرد بودن تضادی بوجود نیاید و هر دو در راستای تقویت هم عمل کنند.
نصراللهی زاده کنگره مشاهیر کرد را عاملی مهم در معرفی چهره فرهنگی استان کردستان و دیگر مناطق کردنشین به دیگر جوامع ارزیابی کرد و اظهار داشت: این برنامه نشان داد که در کردستان گشایش فرهنگی وجود دارد ونظر نظام بر تقویت هویت فرهنگی کردستان و معرفی ظرفیت های آن است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان ابراز امیدواری کرد این کنگره هر دوسال یک بار برگزار شود و دبیرخانه دائمی برای آن ایجاد شود.

بازدید [ 356820 ]
برچسب ها